Κοινοποίηση πρόσκλησης Γ.Σ. 2018

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στον αυτό τόπο και ώρα (9.00’ π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Αθήνα,  15 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

Ανακοίνωση σχετικά με αρχαιρεσίες 19 & 20 Ιανουαρίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να προσέλθετε στις συμπληρωματικές εκλογές του Συλλόγου μας, που θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Ιανουαρίου  2018, για την κάλυψη των 4 θέσεων των μελών του ΔΣ από τους 5 παραιτηθέντες συναδέλφους, οι οποίες έμειναν “ορφανές” κατόπιν της άσκησης του νόμιμου δικαιώματος των συναδέλφων που είχαν εκλεγεί στις προηγούμενες τακτικές εκλογές, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη για τον συμβολαιογραφικό κλάδο περίοδο.

Η προσέλευσή σας στις εκλογές αυτές είναι επιβεβλημένη για δύο πολύ σοβαρούς λόγους:

Πρώτον ο κλάδος πλέον κατόπιν σκληρών και επίμονων προσπαθειών, στις οποίες ως κοινωνός στάθηκε η πλειοψηφία των μελών μας – με τις γνωστές εξαιρέσεις που για μικροπολιτικές και απαρχαιωμένες λογικές προτίμησε τη στρατηγική της φυγής και των ανυπόστατων καταγγελιών – έχει καταφέρει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και βασικό συνομιλητή της επίσημης πολιτείας και των θεσμών συνδιαμορφώνοντας με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον την οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας. Οι ένορκες βεβαιώσεις οι οποίες πλέον αποτελούν γενικευμένη συμβολαιογραφική ύλη, η μη επιβολή βεβαίωσης μηχανικού στις αποδοχές κληρονομίας, η θωράκιση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος και της ύλης μας μέσω  της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, η αναβολή για ένα έτος της επιβολής του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, η συμμετοχή μας σε όλες τις σχετιζόμενες με το συμβολαιογράφο επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών, τα συναινετικά διαζύγια και άλλα, αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της δικής μας στρατηγικής.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά έχοντας βιώσει μία οκταετή βαθιά οικονομική κρίση με δραματικές συνέπειες ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια η λογική του νίπτω τας χείρας μου απαιτώντας πλέον από τους εγχώριους θεσμούς να λαμβάνουν άμεσα θέση και να λειτουργούν προς το συμφέρον των πολλών και όχι των ολίγων.

Το γεγονός ότι οι συμβολαιογράφοι την κρίσιμη στιγμή επιλέξαμε να τοποθετηθούμε διαφυλάσσοντας το κοινό συμφέρον, χωρίς να συνεχίσουμε να κρυβόμαστε – όπως πρέσβευαν οι παραιτηθέντες συνάδελφοι –  πίσω από μία τακτική παρωχημένων πρακτικών όπως η αποχή από το σύνολο των πλειστηριασμών, η οποία τελικά θα λειτουργούσε εις βάρος της ίδιας της κοινωνίας, καθώς αργά ή γρήγορα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα εξακολουθούσαν να επιβαρύνουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα πλήρωνε εκ νέου η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, σημαίνει ότι έχουμε πλέον αναδειχθεί ως ένας από τους θεσμούς της χώρας που έχουν τη δυνατότητα να θωρακίσουν την οικονομία και την κοινωνία, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι και οι συνάδελφοι από τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Περιφέρειας ενστερνίζονται και προσχωρούν πλέον στη στάση του Συλλόγου μας.

Η λογική των ακατάσχετων, ανυπόστατων και προσωπικών καταγγελιών επιτρέπει απλά σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα μικροπολιτικής και εικονικής πραγματικότητας, που πρεσβεύει μία άλλη εποχή στην καλύτερη των περιπτώσεων, στη χειρότερη εξυπηρετεί προσωπικά η πολιτικά-κομματικά συμφέροντα να αποδείξει για μία ακόμα φορά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να αντιλαμβάνονται το ύψος των περιστάσεων.

Υποχρεωμένοι ήμασταν να λάβουμε υπόψη πρώτον ποια είναι η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, την οποία άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι δεν την έλαβαν υπόψη (φαρμακοποιοί, υποθηκοφύλακες, δικηγόροι) και από την άλλη ότι η οικονομική πραγματικότητα και οι θεσμοί πίεζαν και πιέζουν ασφυκτικά να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά από ζητήματα και για τους πλειστηριασμούς, για τα οποία ήδη έχουν νομοθετηθεί και οι σχετικές λύσεις.

Σε αυτήν την πραγματικότητα που βιώνουμε και λειτουργούμε σήμερα έχουμε δύο επιλογές: ή να είμαστε παρόντες ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας στα μάτια της κοινωνίας τον ρόλο του συμβολαιογράφου ως ενός πραγματικού θεματοφύλακα του δικαίου, ή να ακολουθήσουμε την γραμμή, που υποστηρίζουν με θέρμη οι απερχόντες συνάδελφοι – μέλη του ΔΣ, δηλαδή της αποχής, της φυγής και της επιστροφής του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος σε διεκπεραιωτή μόνο μειούμενων τον αριθμό νομικών πράξεων.

Στην παρούσα συγκυρία δεν κρίνουμε σκόπιμο να απαντήσουμε συγκεκριμένα και αναλυτικά στις καταγγελίες και τις προσωπικές επιθέσεις των παραιτηθέντων συναδέλφων, οι οποίοι πολύ καλά γνωρίζουν ποια ήταν και ποια είναι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα για την οποία έχουν λάβει επίσημα θέση συνυπογράφοντας κοινό κείμενο μαζί με εμάς την πλειοψηφία του ΔΣ  με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, και από την οποία πραγματικότητα θέλησαν να ξεφύγουν με την παραίτησή τους.

Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους και γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή ως ένας θεσμός τον οποίο θα εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία και πολιτεία σας καλούμε  να προσέλθετε στις συμπληρωματικές εκλογές του Συλλόγου μας,  για να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μας με σεβασμό στο νόμο αλλά και στις ανάγκες και τις προκλήσεις της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας.

Οι εξελίξεις μας δείχνουν το δρόμο.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Οδηγίες συμπληρωματικών εκλογών Ιανουαρίου 2018

O Δ Η Γ Ι Ε Σ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ 19ης ΚΑΙ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (κατ’άρθρο 12 του Π.Δ.36/1999)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΣΕΑΠΑΔ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1)         Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου (άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999 ΦΕΚ 42 Α’ της 4.3.1999).

 2)         Δικαίωμα να εκλέγονται Σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου (άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 36/1999).

 3)         Στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενέργειας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999).

 4)         O αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) σύμφωνα με την από 30-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (άρθρα 103 παρ. 2 εδ. 1 και 104 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 2830/2000 ΦΕΚ 96 Α’ της 16.3.2000).

 5)         Η ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο και κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του Συλλόγου, όπως και οι αντίστοιχοι φάκελοι. Ο φάκελος ψηφοφορίας με πλήρη σειρά ψηφοδελτίων αποστέλλεται έγκαιρα με φροντίδα του Συλλόγου σε κάθε έναν από τους εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε κατωτέρω οδηγία υπ΄αρ. 6). Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να παραλάβει από το Σύλλογο αρκετά ψηφοδέλτια για τις εκλογικές του ανάγκες. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου (άρθρο 4 του Π.Δ. 36/1999).

 6)         1. Την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στην περιφέρειά του και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) χιλιομέτρων από την έδρα του (Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα), όπου βρίσκεται και το κατάστημα ψηφοφορίας (άρθρο 6 παρ. 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 36/1999). 

  1.  Εκείνοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή δεν επικοινωνούν χερσαία με αυτό, πλην των συμβολαιογράφων της νήσου Σαλαμίνας, είναι δυνατόν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (άρθρο 6 παρ. 1,5 και 6 του Π.Δ. 36/1999).

Επεξήγηση: Δηλαδή, εκλογείς που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από το κατάστημα ψηφοφορίας ή στη νήσο Σαλαμίνα και δεν μπορούν να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος (π.χ. ασθένειας, εγχειρήσεως, απουσίας στο εξωτερικό κλπ.), στους οποίους δεν αποστέλλεται έντυπο εκλογικό υλικό, διότι σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε αυτοπροσώπως να προσέλθουν στις εκλογές (οδηγία 7 παρ.1), δύνανται έγκαιρα να ζητήσουν και να προμηθευθούν αυτό από τα γραφεία του Συλλόγου και  να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (βλ. κατωτέρω παρ. Β’), εσωκλείοντας και το σχετικό αποδεικτικό του κωλύματος (ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία εισιτηρίου κ.λ.π.).

            Α) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας εμφανίζεται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, αφού διαπιστώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, παραδίδει σ΄ αυτόν πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και ένα φάκελο.  Στη συνέχεια ο εκλογέας αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, όπου επιλέγει από τους υποψήφιους  Συμβούλους, αυτόν που προτιμά, επιλέγοντας μόνο το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο.

            Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο, ο οποίος φέρει τυπωμένη στην μπροστινή του όψη τη λέξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και διατίθεται στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή. Κατόπιν ο φάκελος αυτός κλείνεται και ρίπτεται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο υποχρεωτικά στην ψηφοδόχο (άρθρο 6 του Π.Δ. 36/1999).

            Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ή επαγγελματικής τους ταυτότητας, που θα επιδεικνύουν στην Εφορευτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για τη διαπίστωση των στοιχείων τους.

Β) Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε ανωτέρω οδηγία υπ΄αρ. 6 παρ. 2), αφού τοποθετήσουν το ψηφοδέλτιο, το οποίο επιλέξουν στον φάκελο με την ένδειξη «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και τον κλείσουν, τον τοποθετούν σε άλλο μεγαλύτερο αδιαφανή φάκελο, στον οποίο αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (δηλ. το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση και την έδρα του αποστολέα) και τον σφραγίζουν με την υπηρεσιακή τους σφραγίδα.  Ο φάκελος αυτός φέρει  προτυπωμένες τις ενδείξεις: ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ.   Προς το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 10678- Αθήνα. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά από τους ανωτέρω εκλογείς έγκαιρα, ώστε να φτάσουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών.  Συστημένες επιστολές που θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους αποστολείς.

7)    Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, στις 19 Ιανουαρίου (ημέρα Παρασκευή) και 20 Ιανουαρίου (ημέρα Σάββατο) 2018 (άρθρο 104 παρ. 2 του Ν. 2830/2000).  Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση, η τοιχοκόλληση, η αναγραφή οποιουδήποτε εντύπου, εικόνας, συνθήματος ή άλλου σημείου προεκλογικού περιεχομένου μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα.  Επίσης απαγορεύεται κάθε προεκλογική δραστηριότητα τις ημέρες των εκλογών στο χώρο του εκλογικού κέντρου (άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 36/1999).

8)         Αν κατά τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες της 19ης και 20ης Ιανουαρίου 2018 δεν προσέλθουν να ψηφίσουν τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι αρχαιρεσίες επαναλαμβάνονται την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 κατόπιν προσκλήσεως του Συλλόγου προς τα μέλη του. Σύμβουλοι κατά την επαναληπτική εκλογή ορίζονται  εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, κατά φθίνουσα σειρά μέχρι πληρώσεως των κενών θέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Συμβούλου.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ                                                 ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ

Ανακοίνωση Συλλόγου – Σεμινάριο για συναινετικά διαζύγια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 15.30, στα γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο (Γ. Γενναδίου 4,) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Συναινετικά διαζύγια-Ν.4509/2017»

Εισηγητές:

  • Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
  • Ελένη Κοντογεώργου, Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
  • Πάνος Νικολόπουλος, Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δ.Σ.Α., επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικαίου.

Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου – Αναβολή φυσικών πλειστηριασμών μέχρι 31.1.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου του, αλλά και τους νόμιμα συμμετέχοντες ότι αναστέλλεται  η διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών, που έχουν προγραμματισθεί για αύριο και μέχρι 31.1.2018.

Η απόφαση σχετίζεται με την εν εξελίξει νομοθετική διαδικασία εκσυγχρονισμού της διεξαγωγής των πλειστηριασμών, νομοθετική διαδικασία που κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει της ολοκλήρωσης της 3ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                   Ευτυχία Καραστάθη

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 11.1.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την  Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 16:00, στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα :

1-)        Ανακήρυξη των υποψηφίων συμβούλων για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 36/1999.

2-)        Καθορισμός τύπου και διαστάσεων ψηφοδελτίων και φακέλων (άρθρο 4 του ΠΔ 36/1999).

3-)        Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ψηφολεκτών για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 36/1999.

4-)        Καθορισμός αριθμού ψηφοδόχων και αλφαβητικής σειράς εκλογέων για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 36/1999.

5-)        Αντικατάσταση συμπιεστών κλιματιστικών μηχανημάτων.

6-)        Μίσθωση αποθήκης για φύλαξη αρχείων.

7-)        Αιτήσεις.

8 -)        Υπηρεσιακά σημειώματα.

9-)        Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ν.4509/2017 – Συναινετικά διαζύγια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναφορικά με το Ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α) και μετά από σχετική επικοινωνία και συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την προσεχή Δευτέρα 8.1.2018  θα σας αποσταλούν σχέδια πράξης συναινετικής λύσης γάμου και πράξης συναινετικής λύσης γάμου επιμέλειας και διατροφής τέκνων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                      Ευτυχία Καραστάθη

 

Ανακοίνωση συνάντησης ομάδας ανάγνωσης λογοτεχνίας συμβολαιογράφων 15.1.2018

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 Σας καλούμε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 4.00 μμ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων για το ένατο (Θ) βιβλίο της «Πολιτείας» του Πλάτωνα και την κοπή της πίτας για το νέο έτος.

Ανακοίνωση Συλλόγου & Εγκύκλιος Συλλόγου 21/2017 – Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες συμβούλων – Ιανουάριος 2018

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

μετά την έκτακτη ΓΣ του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την 27.11.2017 και εξαιτίας της απόφασης των πέντε (5) μελών του μέχρι τότε Δ.Σ. να παραιτηθούν, έχουν δρομολογηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους, για τις οποίες είναι αναγκαίο να ενημερωθείτε άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αφού όλα αυτά συμβαίνουν σε μία πολύ δύσκολη και καθοριστική για τον κλάδο μας περίοδο και δεν πρέπει να χάνεται χρόνος!

Ειδικότερα : τα μέλη Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, Ελένη Τσερτσιγιάννη, Φωτεινή Τριγάζη και Στυλιανός Ρέβελας, υπέβαλαν εγγράφως την παραίτηση τους, διότι, όπως ισχυρίζονται, διαφωνούν με τους χειρισμούς της πλειοψηφίας του Δ.Σ., κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων της διενέργειας των πλειστηριασμών, για τους οποίους πλειστηριασμούς μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνδυασμών του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση του ΣΣΕΑΠΑΔ και των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη έχουν αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση αιτήματά μας, όχι μόνο αυτά που αφορούν στην ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων μας κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών αλλά και άλλα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας μας, όπως η μη επιβολή βεβαιώσεων μηχανικών στις αποδοχές κληρονομίας, η θεσμική συμμετοχή μας στις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών κ.α., καθώς επίσης αποτελεί πια αντικείμενο της ύλης μας η έκδοση συναινετικών διαζυγίων. Όλα αυτά βέβαια, που έχουν ως αποτέλεσμα εκτός των άλλων να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος μας απέναντι στην κοινή γνώμη, επιτεύχθηκαν μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την πολιτική ηγεσία και τους θεσμούς.

Μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, κλήθηκαν τα αναπληρωματικά, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, μέλη και κατά τη σειρά κατάταξής τους, ήτοι οι: Χριστίνα Μάνδρου, Παναγιώτα Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη, Αργυρώ Σεργάκη, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Βασίλειος Μπούτος, Θεοδώρα Πολιτοπούλου, Στρατηγούλα Κασκαβέλη -Πεχλιβανίδου, Ιουλία Γάφου, από το συνδυασμό του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Βλαχάκη «Δύναμη Συνεργασίας» και οι: Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Στέφανος Γκριόγλου, Κυριακούλα Κανακίδου, Μαρία Καραγιαννοπούλου, Γεωργία Σούκουλη, Καλομοίρα Αλτάνη, Ελένη Μπουκουβάλα, Σταυρούλα Ζυγούρη και Παναγιώτα Στεφανάτου, από το συνδυασμό «ΣΥΜ-πράξις», προκειμένου ν’ απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάληψη καθηκόντων και τη συμμετοχή τους ως τακτικά μέλη στο ΔΣ και όλοι ανεξαιρέτως δεν αποδέχθηκαν την ανωτέρω ανάληψη καθηκόντων. Κάποιοι απ’ αυτούς που αρνήθηκαν ν’ αναλάβουν ευθύνες την κρίσιμη αυτή ώρα ως αιτιολογία της άρνησής τους είχαν θέματα διαδικαστικά και όχι της ουσίας των οξύτατων προβλημάτων, που μας απασχολούν!

Εξαίρεση στην ανωτέρω τακτική αποτέλεσε το αναπληρωματικό μέλος Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία αποδέχθηκε να συμμετάσχει στο ΔΣ ως τακτικό μέλος του καταγγέλοντάς το παράλληλα για τη μη … νόμιμη … συγκρότησή του. Ίσως να εξηγείται αυτή η διαφοροποίηση απ’ την εν γένει στάση της ανωτέρω, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο, ακόμα και με προσφυγή στα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά), η οποία όμως απέτυχε (και στα δύο), να πλήξει το κύρος όχι μόνο αυτού του ΔΣ αλλά της συμβολαιογραφίας γενικότερα.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, που έχουμε και της προσπάθειας που οφείλουμε να καταβάλουμε για την επιτυχή έκβαση των θεμάτων που «ανοίγονται» μπροστά μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικά μας, προβαίνουμε στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων συμβούλων προς συμπλήρωση μόνο των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου,.

 

 

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας