Σεμινάριο στο Σύλλογο-Ν.4546/2018 αλλαγές στο νόμο περί αυθαιρέτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων του πρώτου (Α’) ορόφου του κτιρίου του Συλλόγου (Γ. Γενναδίου 4), σεμινάριο με θέμα: «Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4546/2018-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α’) στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων – Γενική νομοθετική ανασκόπηση» με εισηγητές τους  κ.κ. :

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-  Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

-Ζωή Βισβάρδη, Δικηγόρο στο Νομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

-Μιχάλη Παπαμιχαήλ, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Ευαγγελία Χριστοπούλου Σταμέλου, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

 • Σημειώνεται ότι το ανωτέρω σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, το αργότερο  μέχρι τη Δευτέρα 25.6.2018.

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημέρωση σχετικά με αναστολή πλειστηριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει ότι οι πλειστηριασμοί στους οποίους αναφέρεται με ανακοίνωση της κίνηση πολιτών κατά των πλειστηριασμών και καλούν τους συμπολίτες μας σε κινητοποίηση σήμερα το μεσημέρι σε μία ακόμα προσπάθεια επικοινωνιακών εντυπώσεων έχουν ανασταλεί και δεν αφορούν σε καμία των περιπτώσεων πρώτη κατοικία. Ειδικότερα, δύο εκ των πλειστηριασμών αναφέρεται η εν λόγω κίνηση πολιτών και ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σε συμβολαιογραφείο στην περιοχή της Καποδιστρίου ανεστάλησαν μετά από υπαγωγή των οφειλετών στο δίχτυ προστασίας που προσφέρει ο σχετικός νόμος Κατσέλη. Επίσης ο τρίτος πλειστηριασμός που επίσης αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση κινητοποίηση αφορά αγροτεμάχιο στο Ωρωπό για οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου έχει δεσμευτεί ότι θα ενημερώνει με συνέπεια και εγκυρότητα τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία των πλειστηριασμών και τα σχετικά στοιχεία παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στην κοινωνία αντικρούοντας επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι, έχουν κατατεθεί δύο ενστάσεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, από τους κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, υποψήφιο Πρόεδρο και κα Ελένη Καραγεωργόπουλου, υποψήφιας μεμονωμένης συμβούλου, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, κατά του κύρους των πρόσφατων εκλογών του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα κατά της εκλογής του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρούσκα, με κύριο επιχείρημα ότι δεν έχουν προσμετρηθεί τα λευκά ψηφοδέλτια για την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. Σημειώνεται ότι, είναι η πρώτη φορά που κατατίθενται ενστάσεις κατά εκλογικής διαδικασίας και εκλεγμένου Προέδρου του Συλλόγου. Επισυνάπτονται τα  σχετικά κείμενα των ενστάσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Υπουργική απόφαση για την αύξηση αντικειμενικών αξιών-Ισχύς από 1.1.2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2019.

Θα σας κοινοποιηθεί το σχετικό ΦΕΚ αμέσως μόλις δημοσιευθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-κατασκηνώσεις 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής τέκνων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ) σε κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο έτους 2018.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. θερινής περιόδου 2018, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών ασφαλισμένων στο ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί:

 • Από  08/06/2018 έως 14/06/2018  αποκλειστικά για τους ενδιαφερομένους της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου.
 • Από 18/06/2018 έως 29/06/2018  για τους ενδιαφερομένους της Β’, Γ’ και Δ’ (ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Οι ως άνω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές και αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών ή αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός ορίων ηλικίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2018 μπορούν να συμμετέχουν για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως και 31/12/2012.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως το σύνολο των στοιχείων που περιέχει (συνημμένο υπόδειγμα) και να συνοδεύεται από μία φωτογραφία του παιδιού.

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και να είναι ασφαλιστικά ικανοί.

Συνημμένο επίσης αποστέλλεται αρχείο με καταστάσεις των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, όπου εμφανίζονται και οι προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκήνωση και κατασκηνωτική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

Τέλος, επισυνάπτουμε χρήσιμες οδηγίες προς τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΣΕΑΠΑΔ-Συγκρότηση σε σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 6 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 36/4-3-1999 (Φ.Ε.Κ. 42/1999, τ.Α΄) και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Εξελέγησαν:

Αντιπρόεδρος η κα Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας η κα Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι:

Πρόεδρος:                            Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος:                    Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γεν.Γραμματέας:                Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας:                                 Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Τακτικοί Σύμβουλοι:      Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου του Ανδρέου

                                                 Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου

                                                Αθανάσιος  Δράγιος του Αριστείδη

                                                Χριστίνα Μάνδρου του Γεωργίου

                                                Νικόλαος Παπαθέου του Ιωάννου

                                                Αργυρώ Σεργάκη-Παπαδογιάννη του Φαίδωνα

                                                Μηνάς Σεφεριάδης του Σαράντη

                                                Ελένη Τσερτσιγιάννη του Στυλιανού

                                                Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου του Αριστείδη

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-πλειστηριασμός σε συμβολαιογραφείο στη Ναυάρχου Νικοδήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει ότι ο πλειστηριασμός στον οποίο αναφέρεται με τόση μαχητικότητα σε σημερινή ανακοίνωση της η Λαϊκή Ενότητα σε μία ακόμα προσπάθεια επικοινωνιακών λανθασμένων εντυπώσεων ανεστάλη κατόπιν συνεννόησης οφειλέτη και πιστωτή. Πρόκειται για πλειστηριασμό που θα διεξάγονταν σε γραφείο συναδέλφου στη Ναυάρχου Νικοδήμου και οποίος είχε ήδη ανασταλεί πολύ πριν η ΛΑΕ εκδηλώσει την ευαισθησία της σχετικά με την ταυτότητα του οφειλέτη, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα προσωπικά του στοιχεία. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να μάθουν να εξάγουν τα σωστά συμπεράσματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν οργανώσουν τις διαμαρτυρίες τους καθώς βασίζονται σε λανθασμένη πληροφόρηση, η οποία δημιουργεί απλά κοινωνική αναταραχή χωρίς να προσδίδει τίποτα ουσιαστικό στην προστασία των πραγματικά αδύναμων συμπολιτών μας. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου θα συνεχίσει να ενημερώνει λοιπόν με συνέπεια και εγκυρότητα την κοινωνία παρέχοντας το δίχτυ προστασίας στο κράτος δικαίου.

 

        Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνάντηση σήμερα 5/6/2018 στη Βουλή με τον κ. Υπουργό ΥΠΕΚΑ και την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Συνάντηση σήμερα 5/6/2018 στη Βουλή, του Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ Γ. Ρούσκα και του συμβούλου Θ. Χαλκίδη με τον κ. Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Σταθάκη και την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κα. Ε. Κλαμπατσέα σχετικά με τροποποιήσεις στον Ν. 4495/2017. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αλλαγές και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 83 παρ. 8 (στατική επάρκεια ακινήτων, προσάρτηση αντιγράφων των σχεδίων της οικοδομικής άδειας των κτιρίων) και με το άρθρο 98 (δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών).

Ευχαριστήρια Επιστολή Προέδρου ΣΣΕΑΠΑΔ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Αρχικά θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω, μέσα από την καρδιά μου, για την μεγάλη τιμή που μου επιφυλάξατε να με επανεκλέξετε στη θέση του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου, δίνοντας μου την ευκαιρία να συνεχίσω να υπηρετώ πρωτίστως και πάνω από όλα την ελληνική συμβολαιογραφία και τον καθένα από εσάς χωρίς κανενός είδους διακρίσεις και στεγανά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που με στήριξαν τόσο κατά τη διάρκεια της περασμένης θητείας μου, όσο και κατά την προεκλογική περίοδο, τους υποψήφιους συναδέλφους με τον συνδυασμό “Ενωτική Παρέμβαση Συμβολαιoγράφων”, με τους οποίους ενώσαμε τις δυνάμεις μας για το καλό του Συλλόγου μας.

Σε αυτή τη νέα αφετηρία θα ήθελα πρώτα από όλα να δεσμευτώ ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ τον συμβολαιογραφικό κόσμο με συνέπεια, δικαιοσύνη και φροντίδα για όλους. Σε αυτή τη νέα θητεία οδηγός μας πρέπει να είναι όλα αυτά που επιτύχαμε περνώντας συχνά από συμπληγάδες αλλά και όλα εκείνα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς οι μελλοντικές προκλήσεις προδιαγράφονται σημαντικές και απαιτητικές για την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Ο στόχος είναι ένας: να θωρακίσουμε περαιτέρω τον κλάδο μας αυξάνοντας την ύλη και παράλληλα ενισχύοντας την επιρροή μας στα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα.

Ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως μας δίδαξαν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον γνωρίζουμε πως πρέπει να πορευτούμε: με ομοψυχία, ενότητα, μαχητικότητα αλλά και αξιοπρέπεια μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις και μικροπολιτικές συμπεριφορές και λογικές.

Άλλωστε στα δύσκολα τα καταφέραμε ακολουθώντας τη λογική και επιδιώκοντας  την ομοψυχία. Συγκρουστήκαμε εμείς οι λίγοι και καταφέραμε να πετύχουμε ανέλπιστους στόχους που είχαν τεθεί προ δεκαετιών. Το ίδιο θα πράξουμε και στο μέλλον όχι μόνο για να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας ως κλάδος αλλά και για να κάνουμε ευκολότερη την επαγγελματική μας καθημερινότητα.

Σας καλώ λοιπόν όλους να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να συνεργαζόμαστε προς τον κοινό στόχο που είναι η δυναμική παρουσία του ‘Έλληνα συμβολαιογράφου στα τεκταινόμενα, με σύμπνοια, υπευθυνότητα, συνέπεια, σταθερότητα και με μόνο γνώμονα το συλλογικό μας συμφέρον. Ο συμβολαιογραφικός κλάδος πρέπει να είναι παρών σε όλες τις εξελίξεις και να συναποφασίζει με την Πολιτεία για το μέλλον.

Σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά που με τιμήσατε με την ψήφο σας.

 

Με τιμή
O Πρόεδρος
Γεώργιος  Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου με συνέπεια στην έγκυρη ενημέρωση και όχι σε δράσεις που αφορούν μόνο σε επικοινωνιακές φιέστες, οι οποίες δεν προσδίδουν απολύτως τίποτα επί της ουσίας στις δυσκολίες που βιώνει η ελληνική κοινωνία, αποκαθιστά την αλήθεια ως προς τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Λαϊκή Ενότητα σχετικά με την διενέργεια των πλειστηριασμών.

Θα απαντήσουμε λοιπόν αναλυτικά σχετικά με τους πλειστηριασμούς τους οποίους και αναδεικνύει η ΛΑΕ:

 1. Διαμέρισμα 62 τ.μ. στα Πατήσια (Πρώτη Κατοικία) ανεστάλη μετά από σχετική έκδοση δικαστικής απόφασης
 2. Διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Νέα Ιωνία (Πρώτη Κατοικία) ανεστάλη μετά από σχετική έκδοση δικαστικής απόφασης
 3. Κατάστημα 70 τ.μ. στο Καματερό. Διενεργείται για οφειλές 196.000 ευρώ
 4. Αγροτεμάχιο 6,7 στρεμμάτων + Κατάστημα 70 τ.μ. στην Λάρισα. Έχει κηρυχτεί άγονος και θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον
 5. Διαμέρισμα 87 τ.μ. στο Χαλάνδρι. Διενεργείται για οφειλές 591.660 ευρώ.
 6. Αγροτεμάχιο 4,7 στρεμμάτων + Κατάστημα 200 τ.μ. στην Σύρο. Διενεργείται για οφειλές 560.000 ευρώ.
 7. Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Κέρκυρα. Διενεργείται για οφειλές 1.689.000 ευρώ
 8. Οικόπεδο 391 τ.μ. στο Μαρκόπουλο. Διενεργείται για οφειλές 600.000 ευρώ
 9. Οριζόντια ιδιοκτησία 104,4 τ.μ. στα Τουρκοβούνια. Έχει κηρυχτεί άγονος και αφορά συνολική οφειλή 453.000 ευρώ.

Κατανοούμε ότι η προφανώς εσκεμμένη απόκρυψη της αλήθειας συχνά είναι ελκυστική ιδιαίτερα όταν στοχεύει σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Κατανοούμε ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην εξαγωγή των πραγματικών στοιχείων των πλειστηριασμών από τη δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα αν και η ενασχόληση τους με το θέμα που με τόσο σθένος εκδηλώνουν θα έπρεπε να τους έχει διδάξει το πως λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα

Αυτό που δεν κατανοούμε είναι ο αυθαίρετος χαρακτηρισμός των οφειλετών σε μεγαλο-οφειλέτες και μικρο-οφειλέτες.

        Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας