Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεών μας, της επικοινωνίας που είχαμε με το ΥΠΕΝ και με την ασκούσα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, κα Χριστίνα Κλωνάρη, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ που θα λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016 (Προσάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων).

 

           Με τιμή

              Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. εκ συμβολαίων αλλοδαπών

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Kατόπιν της συναντήσεως της Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Ελένης Κοντογεώργου, της κ. Αικατερίνης Καρακάση, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης και του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου  μας κ. Αθανασίου Δράγιου με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κα Άννα Ζαΐρη, κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων, οι οποίες απορρέουν από τον Ν. 3691/2008 και λόγω της αξιολόγησης της χώρας μας από την Financial Action Task Force-FATF, σας αποστέλλεται σχέδιο καταστάσεως με τα ζητούμενα από την αρχή στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς  (φυσικά και νομικά πρόσωπα), όπως σας είχαμε σχετικά ενημερώσει.

       Μέχρι 30-9-2018 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-1-2018 έως και 30-6-2018 και μέχρι 31-1-2019 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-7-2018 έως και 31-12-2018. Για τα επόμενα έτη η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται ετησίως και όχι ανά εξάμηνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επομένου έτους, δηλαδή η κατάσταση των ζητουμένων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία θα συνταχθούν από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 συμβολαίων θα αποσταλεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 κ.ο.κ..

       Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων θα αποστέλλεται από τον συμβολαιογράφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Ιατρικές δαπάνες-ΙΒΑΝ δικαιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σημερινής μας ενημέρωσης από το Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων (ΕΦΚΑ-Γεν.Δ/νση καταβολής Παροχών Υγείας), σας γνωρίζουμε ότι, όσοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι έχουν εκκρεμή αιτήματα ιατρικών δαπανών, θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Κλάδο Υγείας του πρώην ΤΑΣ, φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης όπου θα αναγράφεται το IBAN λογαριασμού, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως τα αιτήματά τους προς εξόφληση. Το ανωτέρω Τμήμα θα προσπαθήσει να διαβιβάσει σταδιακά όσα αιτήματα είναι έτοιμα προς εξόφληση, ήτοι εκείνα για τα οποία δεν εκκρεμεί ιατρικός-φαρμακευτικός έλεγχος ή οικονομικός έλεγχος.

Επειδή οι προθεσμίες που έχουν τεθεί είναι ασφυκτικές (έως 31/8/2018) παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να κινητοποιηθούν άμεσα για να προλάβει το Τμήμα να ενεργήσει τα δέοντα.

Τα αιτούμενα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κάνιγγος 27, ΤΚ 106 82, Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.karra@4125.syzefxis.gov.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Τραπεζικοί λογαριασμοί για κατάθεση τέλους χρήσης

ΘΕΜΑ: Λογαριασμοί για κατάθεση του τέλους χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 46904 οικ./12-6-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030 Β’) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756 οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη “Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων”», σας ενημερώνουμε ότι το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών εξ ευρώ 350,00 ή 100,00 (ανάλογα με την τιμή πρώτης προσφοράς) ανά πλειστηριασμό, θα κατατίθεται από τους συμβολαιογράφους σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

α) στην Εθνική Τράπεζα: 080/006491-22

(IBAN: GR39 0110 0800 0000 0800 0649 122)

β) στην Τράπεζα Πειραιώς: 5029091118587

(IBAN: GR60 0172 0290 0050 2909 1118 587)

γ) στην Τράπεζα EFG EUROBANK: 0026.0240.31.0201400507

(IBAN: GR75 0260 2400 0003 1020 1400 507).

δ) στην Τράπεζα ALPHA BANK: 101002002309619

(IBAN: GR92 0140 1010 1010 0200 2309 619)

            Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται α) το όνομα του συμβολαιογράφου, β) ο μοναδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής αυτού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 4.4.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018  και ώρα 16:00, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

1-)        Διανομή μερίσματος στους δικαιούχους.

2-)        Θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

3-)        Αιτήσεις-Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή καταλόγων συμβολαίων με αλλοδαπούς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας & ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σας γνωρίζουμε ότι, ο κατάλογος των συμβολαίων πωλήσεως ακινήτων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (δηλαδή όποιους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα), όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 6/8.3.2018 εγκύκλιό μας, πρέπει να καταρτισθεί από 1.1.2015 και θα αποστέλλεται εφεξής μηνιαίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Μεσογείων 96-11527 Αθήνα, Γεν.Δ/νση Α’, Δ/νση Δ1’ Τμήμα Α4’).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2018-Υποθηκοφύλακες-Δελτίο Τύπου-Προσφυγή στη δικαιοσύνη & νέα αποχή από τα καθήκοντά τους

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε το από 23.02.2018 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος σχετικά με την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη και την αποχή τους από τα καθήκοντά τους.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Διαβίβαση εργασίας Χρ. Τερζίδη

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα την εργασία του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, κ. Χρήστου Τερζίδη, με θέμα «Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές», όπως παρουσιάστηκε στην επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 15-12-2017.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ανακοινώθηκε σήμερα (26-1-2018) από τον Ε.Φ.Κ.Α., ότι η προθεσμία για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να δοθεί στους ασφαλισμένους η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση έληγε στις 31-1-2018.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Ανακοίνωση Συντονιστικής-ψήφιση νομοσχεδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις». Tα συναινετικά διαζύγια πλέον ανατίθενται στους συμβολαιογράφους, ενώ νομοθετήθηκε τόσο η προστασία της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και η προστασία του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας