Εγκύκλιος Συντονιστικής 33-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»:

α) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995:

 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 555/1921115/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/8/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 27η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 562/1921091/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/5/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 30η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

και β) περί έναρξης της ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ. 538/1920234/10.04.2019 έγγραφο που ενημερώνει για την έναρξη της ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/4/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ορίστηκε για την 17η Απριλίου 2019, και αφορά τους υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 34-2019 – Ενημέρωση για χρήστες της ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Χρηστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εν όψει της εγκατάστασης νέας έκδοσης της εφαρμογής για την καταχώριση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) το από 18-4-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων) με θέμα «Ενημέρωση Χρηστών – Καταχωριστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr» και β) το από 19-4-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων με επιπλέον οδηγίες και πληροφορίες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 32-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορούν α) στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης (12-4-2019) και β) την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919083/ΔΚ 344/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919082/ΔΚ 345/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Ελαιοχωρίου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919081/ΔΚ 346/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μικρομάνης του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919094/ΔΚ 342/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου (Λακεδαίμονος), Αφισίου, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του πρώην Νομού Λακωνίας.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919078/ΔΚ 347/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Εύας ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Καρτερολίου και Πιπερίτσης του πρώην Νομού Μεσσηνίας.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919088/ΔΚ 343/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Κλαδά του πρώην Νομού Λακωνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντ. 31-2019 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΑΠ για Ευρωεκλογές & δημ.–Περιφ. Εκλογές

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1218/2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1218/22-4-2019 διευκρινιστική εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, σε περίπτωση που οι αιτήσεις προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν από τους ονομαστικούς καταλόγους, καθώς οι αιτήσεις εξαίρεσης υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνονται δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ1020/1920196/10.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην έναρξη ισχύος διατυπώσεων του άρ. 5 Ν.2308/1995, όπως ισχύει, για την σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα Κτηματολογικά Βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών στους Καλλικρατικούς Δήμους Αμφίπολης και Βισαλτίας, στους Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοπίου, Δαφνουδίου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού και Ψυχικού του Καλλικρατικού Δήμου Εμμανοήλ Παππά και στον Καλλικρατικό Δήμο Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα Βιβλία Μεταγραφών και Υποθηκών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 29/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. ΠΡ519/1917644/09.04.2019 έγγραφό του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην Έναρξη Προθεσμίας Συλλογής Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2308/1995.

Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθ. 58/5/20.03.2019 και 58/6/20.03.2019 αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα:

–    από 8 Απριλίου 2019 έως 8 Ιουλίου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής) 

–    από 8 Απριλίου 2019 έως 8 Οκτωβρίου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο)

επί του συνόλου των ακινήτων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στους παρακάτω Προ-Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες:

α) στους Προ-Καποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού (πρώην Κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και

β) στις Προ- Καποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης.

Για την υποβολή δηλώσεων στις ανωτέρω περιοχές συγκροτήθηκε το Γραφείο Κτηματογράφησης, που βρίσκεται στο Δήμο Αιγίου, οδός Μητροπόλεως αρ. 21.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-28/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ενημέρωση των συμβολαιογράφων σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν. 2308/1995 όσον αφορά στην διαδικασία κτηματογράφησης.

Ειδικότερα:

 • Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 791/1916342/26.03.2019 έγγραφο που αφορά στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
 • Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 868/1917647/01.04.2019 που αφορά στους Προ-Καποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού (πρώην Κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 26/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ646/1912467/13.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Ν.2308/1995 όσον αφορά στην κατά το άρ. 2 παρ. 6 του Ν. 2308/1995 υποχρέωση των Υποθηκοφυλάκων για την αποστολή αντιγράφων πράξεων, περιλήψεων και πράξεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, που επήλθε με το άρ. 56 α) του Ν. 4602/2019 (Α΄45).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρ. 56 α) του Ν. 4602/2019 τροποποιήθηκε το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 και ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας για τις μεταβολές που επέρχονται από την επομένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης του Ν. 2308/1995 και μέχρι την έναρξη της κατά το άρ. 5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 προθεσμίας, αμέσως μετά την καταχώρηση της πράξης αποστέλλει αντίγραφο της περίληψης της πράξης καθώς και αντίγραφο της πράξης και, αν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σύνταξη περίληψης, αντίγραφο της πράξης με τα στοιχεία της εγγραφής ή μεταγραφής ή σημείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί, στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ατελώς και χωρίς καταβολή δικαιωμάτων παγίων και αναλογικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 25/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 432/1906295/27.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην Έναρξη Προθεσμίας Συλλογής Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2308/1995.

Συγκεκριμένα με τις 52/9/13.2.2019 και 52/10/13.2.2019 αποφάσεις του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα:

–    από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως 28 Μαΐου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής) 

–    από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως 28 Αυγούστου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο)

επί ακινήτων στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές:

Α. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που ανήκουν:

ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ:

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
 2. ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

iii. ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Προ-Καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ), ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΕΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ, ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ.
 2. ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, Προ-Καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ.
 3. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΡΜΑΤΟΣ, ΑΣΩΠΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

Για την υποβολή δηλώσεων στις ανωτέρω περιοχές συγκροτήθηκε το Γραφείο Κτηματογράφησης Θήβας, που βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων επί της επαρχιακής οδού Θηβών – Μουρικίου στη θέση Άγιοι Θεόδωροι Θήβας, ΤΚ 32200.

Β. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που ανήκουν:

ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ:

 1. i. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, Προ-Καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ, ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΗΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝΟΣ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΚΑΛΑΣΚΟΠΗΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΛΙΛΑΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΡΣΟΥΝΙΤΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΜΟΥΡΣΟΥΝΙΤΣΗΣ, ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΥΡΑΣ, ΣΚΛΗΘΡΟΥ, ΣΤΡΟΜΗΣ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
 2. ii. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΩΣ

 

Για την υποβολή δηλώσεων στις ανωτέρω περιοχές συγκροτήθηκε το Γραφείο Κτηματογράφησης Άμφισσας, που βρίσκεται στο Δήμο Άμφισσας επί της οδού Ν. Κορδώνη αρ. 22, ΤΚ 33100.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 429/1906304/26.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην Έναρξη Προθεσμίας Συλλογής Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2308/1995.

Συγκεκριμένα με τις 52/7/13.2.2019 και 52/8/13.2.2019 αποφάσεις του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα επί ακινήτων στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές της ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που ανήκουν:

ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ:

 1. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
 2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

iii. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ, ΑΓΡΙΛΟΥ, ΑΙΘΑΙΑΣ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΑΜΜΟΥ, ΑΜΦΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ, ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΒΕΡΓΑΣ, ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ, ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ, ΛΑΔΑ, ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΝΕΔΟΥΣΗΣ, ΠΗΓΩΝ, ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΟΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ

 1. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
 2. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
 3. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΑΓΡΙΛΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΗΣ), ΑΔΡΙΑΝΗΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΡΣΙΝΟΗΣ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΛΥΡΑΣ, ΒΕΛΙΚΑΣ, ΒΛΑΣΗ, ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ, ΔΑΡΑ, ΔΙΟΔΙΩΝ, ΔΡΑΙΝΑΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΥΑΣ, ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΡΑΧΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ, ΚΟΥΤΙΦΑΡΗ, ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ, ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ, ΛΟΓΓΑΣ, ΛΥΚΙΣΣΗΣ, ΛΥΚΟΤΡΑΦΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ, ΜΑΔΕΝΗΣ, ΜΑΘΙΑΣ, ΜΑΝΕΣΗ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ, ΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ, ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ, ΠΟΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ, ΣΠΙΤΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΤΡΙΟΔΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΧΑΤΖΗ, ΧΡΑΝΩΝ (ΚΑΚΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ).

 

να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα:

 • από 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 27 Μαΐου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής)
 • από 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 26 Αυγούστου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο).

Το Γραφείο Κτηματογράφησης που συγκροτήθηκε για την υποβολή των δηλώσεων στις περιοχές αυτές βρίσκεται στο Δήμο Καλαμάτας, στην θέση Ασπρόχωμα (έναντι εργοστασίου ΚΑΡΕΛΙΑ) της πόλης της Καλαμάτας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας