Eγκύκλιος Συντονιστικής 12 2018-Τέλη χρήσης πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: Τέλη χρήσης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων κατασχθέντων με την ίδια έκθεση

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με τη διάταξη του άρθρου 1001 ΚΠολΔικ, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «Αν με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, αυτά πλειστηριάζονται χωριστά την ίδια ημέρα. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, εφ’ όσον το επιθυμεί, ορίζει εγγράφως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος, σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση, τη σειρά κατακύρωσης. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, δεν γίνεται κατακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα ακίνητα και δεν συντάσσεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης».

Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής σαφώς προκύπτει ότι κάθε ένα ακίνητο εκπλειστηριάζεται χωριστά και κατακυρώνεται χωριστά στον αναδεικνυόμενο υπερθεματιστή.

Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου – συμβολαιογράφου το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης των 350,00 ευρώ για κάθε ένα ακίνητο.

Ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία τα περισσότερα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί με την ίδια έκθεση κατάσχεσης εκπλειστηριασθούν, και κατακυρωθούν στον ίδιο υπερθεματιστή, αυτός οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης για κάθε ένα από τα κατακυρωθέντα στ’ όνομά του ακίνητα, έστω κι αν συντάσσεται μία μόνο έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Δηλ. οφείλει να καταβάλει τόσα τέλη χρήσης όσα και τα ακίνητα, στα οποία αναδείχθηκε υπερθεματιστής και κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πλειστηριασμού κινητών, κατά την περίπτωση του άρθρου 964 ΚΠολΔικ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2018 – Κοινοποίηση εγγράφου Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με Ν.3691/2008

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 27105οικ./10.04.2018 έγγραφο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος – Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166/05.08.2008), για να λάβετε γνώση.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα Άννα Ζαΐρη, προκειμένου να εξειδικευθούν τα ζητήματα που θίγονται στο ανωτέρω έγγραφο. Θα ενημερωθείτε με  νεώτερη εγκύκλιο μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το από 05.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο παρατείνεται μέχρι και την 9η Ιουλίου 2018, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Προκαποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου και Φύλλων του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Επισημαίνεται  ότι στην ίδια ημερομηνία, ήτοι 9 Ιουλίου 2018, λήγει και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 1. Το με Αρ.Πρωτ. 1818408/ΔΚ 170/10.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ορίζεται η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 ως η τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:
 • της Κοινότητας Δαλαμανάρας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Δαλαμανάρας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ελληνικού του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ήρας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ήρας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ινάχου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ινάχου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Κουρτακίου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Κουρτακίου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Λάλουκα του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Λάλουκα της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Πυργέλλας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Πυργέλλας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου) και
 • της Κοινότητας Νέου Ηραίου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Νέου Ηραίου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),

            και παρέχεται ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

 1. Το με Αρ.Πρωτ. 1818412/ΔΚ 171/10.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ορίζεται η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 ως η τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:
 • της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Μερκοβουνίου του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου) και
 • της Κοινότητας Σκοπής του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Σκοπής της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),

            και παρέχεται ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος συντονιστικής 9-2018 Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (19 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Σύρου, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Δ.Ο.Υ. Χανίων (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.
Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8-2018-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (21 έγγραφα συνολικά) των  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας  (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, Δ.Ο.Υ. Βόλου (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ. Ξάνθης για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το με Αρ.Πρωτ.: Οικ.1814419/ΝΔ456/21.02.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης :

Α) στην προκαποδιστριακή Κοινότητα Προαστίου του Καλλικρατικού Δήμου Εορδαίας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

Β) στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύμπου και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβορώνου του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 771/5/16.01.2017 απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 30η Ιανουαρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 30 Απριλίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 30 Ιουλίου 2018 αντίστοιχα.

 1. Το με Αρ.Πρωτ. 891/23.02.2018 έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλκίδας που αφορά την αποκλειστική προθεσμία υποβολής διορθώσεων 14 ετών, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του 3481/2006 άρθρο 6 του Ν.2664/1998, ήτοι Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού, Τοπική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος και Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων.

Σημειώνουμε ότι η αποκλειστική προθεσμία των 14ων ετών διαφέρει από περιοχή σε περιοχή  όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

 1. Το με Αρ.Πρωτ.: Οικ.1814678/ΝΔ499/26.02.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης :

Στον προκαποδιστριακό Δήμο Ακράτας και στις Κοινότητες Αιγείρας, Διακοπτού, Ελαιώνος, Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωρίτικων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς και Τραπέζης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στην Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 771/5/16.01.2017 απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 5η Φεβρουαρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 7 Μαΐου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 6 Αυγούστου 2018 αντίστοιχα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2018-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (21 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βόλου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Δ.Ο.Υ. Σερρών, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Δ.Ο.Υ. Σύρου, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα) και ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2018 – Ν.4511/2018-Διαθήκες Ελλήνων Μουσουλμάνων

ΘΕΜΑ: Ν. 4511/2018 (ΦΕΚ 2 Α) – Διαθήκες Ελλήνων Μουσουλμάνων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιείται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ο Ν. 4511/2018 με τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α’ 11)», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/15-1-2018 τευχ. Α’. Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο (άρθρ. 1), στο τέλος του άρθρ. 5 της από 24.12.1990 ΠΝΠ «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182), προστέθηκε παράγραφος 4, κατά την παρ. 1 περ. γ’ της οποίας «Οι κληρονομικές σχέσεις των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται».

Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 εδ. β’ του άρθρ. 1 του ως άνω νόμου, «Διαθήκες που έχουν συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχει επέλθει κληρονομική διαδοχή αναπτύσσουν κανονικά τις έννομες συνέπειές τους κατά το χρόνο επαγωγής».

Η ισχύς των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν. 4511/2018 άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2018 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Την με Αριθμ.Οικ. 177/04.01.2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 74/19.01.2018) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2019 ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στον Καλλικρατικό Δήμο Ωρωπού, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Προκαποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης και Πολυδενδρίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Προκαποδιστριακοί Δήμοι Οινοφύτων (Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων) και Δερβενοχωρίων (Τοπικά Διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, Σκούρτων και Στεφάνης).
 1. Την με Αριθμ.Οικ. 1857/23.01.2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 216/30.01.2018) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 17η Αυγούστου 2018, η προθεσμία για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Προκαποδιστριακών Δήμων Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2-2018 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Την από 03.01.2018 Ανακοίνωση Τύπου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (766/5/12.12.2017 απόφαση Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.) με την οποία καλούνται από 8 Ιανουαρίου 2018 όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Προκαποδιστριακού Δήμου Σχηματαρίου του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου – Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου και Φύλλων του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις ως άνω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 10 Απριλίου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 9η Ιουλίου 2018.

 1. Την από 15.12.2017 Ανακοίνωση Τύπου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (766/6/12.12.2017 απόφαση Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.) με την οποία καλούνται από 18 Δεκεμβρίου 2017 όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Προκαποδιστριακού Δήμου Αμαλιάδος του Καλλικρατικού Δήμου Ήλιδας και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Κολιρίου και Λασταίικων του Καλλικρατικού Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να υποβάλλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις ως άνω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 19 Μαρτίου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 18η Ιουνίου 2018.

 1. Tην από 03.01.2018 Ανακοίνωση Τύπου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (768/4/21.12.2017 απόφαση Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.) με την οποία καλούνται από 8 Ιανουαρίου 2018 όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να υποβάλλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις ως άνω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 10 Απριλίου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 9η Ιουλίου 2018.

 1. Την από 29.01.2018 Ανακοίνωση Τύπου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (771/5/16.01.2018 απόφαση Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.), με την οποία καλούνται από την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων α) των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Προαστίου του Καλλικρατικού Δήμου Εορδαίας και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Δίου, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανόχωρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισάρειας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβορώνου του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις ως άνω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 30 Απριλίου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 30η Ιουλίου 2018.

 1. Την από 05.02.2018 Ανακοίνωση Τύπου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (771/6/16.01.2018 απόφαση Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.), με την οποία καλούνται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος, Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του Καλλικρατικού Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να υποβάλλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις ως άνω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 7 Μαΐου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 6η Αυγούστου 2018.

Συνημμένα αποστέλλεται με το με Αριθμ. Πρωτ. ΠΡ 159/1810732/06.02.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τον συγκεντρωτικό πίνακα όλων των παραπάνω υπό κτηματογράφηση περιοχών και των σχετικών προθεσμιών συλλογής δηλώσεων αντίστοιχα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας