Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)        Έγκριση προϋπολογισμού Συλλόγου χρήσεως 2017.
2-)        Έγκριση προϋπολογισμού διαχείρισης κρατικών συμβολαίων χρήσεως 2017.
3-)        Oρισμός ορκωτών ελεγκτών οικονομικής χρήσης έτους 2017.
4-)        Ορισμός θεμάτων Γενικής Συνέλευσης.
5-)        Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (εισηγήτρια κα Ευτ. Καραστάθη).
6-)        Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Κτηματολογίου : Προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας-Θεσμών (εισηγητής κ. Θεοδ. Χαλκίδης).
7-)        Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-Φορολογία κεφαλαίου-ΕΝΦΙΑ (εισηγητής κ. Θεοδ. Αναγνωστόπουλος).
8 -)      Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης.
9-)       Έκθεση ελέγχου υπ’αρθμ.20653/30.8.2016.
10-)     Συζήτηση προτάσεων επιτροπής κρατικών συμβολαίων.
11-)      Επικύρωση της από 24.11.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης των υπαλλήλων του Συλλόγου.
12-)     Αιτήσεις.
13-)     Υπηρεσιακά σημειώματα.

Με τιμή
O Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας