Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

Κατόπιν επανειλημμένων ερωτημάτων σας σχετικά με τη διάθεση μεγαροσήμων από τον Σύλλογο, σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει έλλειψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., γίνεται όμως εντατική προσπάθεια ανεύρεσης λύσης.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας