Αξιότιμες Κυρίες Διευθύντριες,            

                              Με την ευκαιρία της κοινής σύσκεψή σας που πρόκειται να γίνει στις 27.03.2017 για θέματα Οργανωτικά και Λειτουργίας των δύο Διευθύνσεων και της προώθησης των εκκρεμών αιτήσεων των συνταξιούχων, για απονομή Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Βοηθήματος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας μεταφέρουμε, την αγωνία των Συνταξιούχων του Κλάδου των Συμβολαιογράφων για την συνεχιζόμενη επί τρία (3) και πλέον χρόνια, καθυστέρηση της έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  και ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.

Ο έλεγχος των Αρχείων των Συμβολαιογράφων, επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα, ώστε να επακολουθήσει η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Οι συνάδελφοι βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση και όπως τονίσαμε και σε προηγούμενα έγγραφά μας, η καθυστέρηση έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων δημιουργεί μεγάλα και δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα επιβιώσεως των Συνταξιούχων, που αγγίζουν σοβαρά τις στοιχειώσεις ανάγκες στα θέματα διατροφής, υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Επικαλούμαστε να λάβετε υπ’ όψιν σας, τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει, με τα υπ’ αριθμούς πρωτ. 462/25.01.2017 και 463/25.01.2017 έγγραφά μας, που πρωτοκολλήθηκαν στο Γραφείο του κ.Διοικητή με αριθμό πρωτ.9066 και 9069/27.01.2017 αντίστοιχα, τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί και τις προτάσεις μας για συνοπτική διαδικασία του ελέγχου των Αρχείων.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπ’ όψιν και τις επισημάνσεις μας για τα θέματα αυτά, σαν πρώτο καλό βήμα, να εισηγηθείτε την συνοπτική διαδικασία του ελέγχου των Αρχείων προς το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ και έκδοση σχετικής απόφασης, ώστε και με στελέχωση του απαραίτητου προσωπικού, να αρχίσει άμεσα ο έλεγχος και η προώθηση των εκκρεμών αιτήσεων.

                        Αναγνωρίζουμε, τις σχετικές υποχρεώσεις και δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά το θέμα θα πρέπει  να λυθεί χωρίς καμμία καθυστέρηση  και σε σύντομο   και χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζουμε την προτεραιότητα που πρέπει οι Υπηρεσίες να δείξουν  στις αιτήσεις, που προστατεύονται από το Νόμο των συνταξιούχων με αναπηρία 80% των: α) Ευαγγελίας Αρετά (με αριθμό πρωτ.9052 και 9057/27.01.2017 Γραφείο Διοικητή), την προτεραιότητα της οποίας  ζητήσαμε με το με αριθμό πρωτ.464/25.01.2017 έγγραφό μας, β) Μαργαρίτας Ψαραύτη (που πρωτοκολλήθηκε τέλος Φεβρουαρίου στα Γραφεία ΕΤΕΑΕΠ), την προτεραιότητα της οποίας ζητάμε με το παρόν, ως και της από 28.01.2017 επιστολής της Ευφημίας Δούκα -Μήτσαλα, που  πρωτοκολλήθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ  στις 02.02.2017 για ειδικούς λόγους υγείας, την προτεραιότητα της οποίας ζητήσαμε από  τις Δ/νσεις σας  με  το υπ’ αριθμόν  πρωτ. 467/14.02.2017 έγγραφό μας.

Σας δηλώνουμε και πάλι, ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχίσουν με αμείωτο ενδιαφέρον για την στελέχωση των Υπηρεσιών σας από προσωπικό και είμαστε βέβαιοι, ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των αιτήσεων των Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, αλλά και του περιορισμένου αριθμού αυτών, θα δείξετε ιδιαίτερη βαρύτητα για την προώθησή τους. (Σημειώνουμε ότι από 01.09.2013 και μέχρι 31.12.2016, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων εφάπαξ βοηθήματος ανέρχεται στις 237 με 250 περίπου, ο δε αριθμός των αιτήσεων για επικουρική σύνταξη για το διάστημα από 01.10.2014 έως και 31.12.2017 ανέρχεται στις 196 με 200 περίπου).  

Στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας, περιμένουμε τις δικές σας θετικές ενέργειες και αποφάσεις, τις οποίες παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε  και είμασε απόλυτα βέβαιοι ότι θα έχουν   αίσιο αποτέλεσμα.

                                    Εφ’ όσον κρίνετε απαραίτητη τη παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου μας στη σύσκεψη αυτή, σας γνωρίζουμε ότι θα μας εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αριστείδης Δράγιος.

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΔΡΑΓΙΟΣ                                                            ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ