Σεμινάριο για τους νέους συμβολαιογράφους 13.6.2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Κώδικας Συμβολαιογράφων

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ – Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.