ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 δεν επηρεάζεται από την ψήφιση του νομοσχεδίου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».
Αναμένεται σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας