Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 314/29-06-2017 ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. της 19-10-2017, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση έληγε στις 30-11-2017.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας