ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεσα η υπογραφή και η δημοσίευση  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)» και ιδιαίτερα με την ισχύ των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: