ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρου Κοντονή, του Υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου και του αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικολάου Τόσκα με μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα την 15 Νοεμβρίου 2017, έγιναν αποδεκτά τα εξής:

– Ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των συμβολαιογράφων και της ομαλής διενέργειας των πλειστηριασμών, προωθείται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

– Συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία θα υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πλειστηριασμών. Η λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών, καθώς και επιμέρους αιτήματα και τεχνικά ζητήματα, όπως αυτό της ψηφιακής υπογραφής υποψήφιων πλειοδοτών για τον έλεγχο της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ως άνω ομάδας εργασίας.

– Κατά τη διενέργεια των πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις 29/11, αλλά και εφεξής, θα υπάρχει εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων  πλειστηριασμών από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και σχηματίσθηκε κοινή πεποίθηση ότι θα υπάρξει άμεση λύση στο ζήτημα της διενέργειας των πλειστηριασμών.   

Από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, παραστάθηκαν:

  • ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιος Ρούσκας
  • η Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κα Ελένη Κοντογεώργου
  • η Γενική Γραμματέας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κα Ευτυχία Καραστάθη
  • ο Ταμίας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Νικόλαος Παπαθέου
  • ο κ. Κωνσταντίνος Βλαχάκης, μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
  • η κα Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
  • η κα Φωτεινή Τριγάζη, μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας