Ανακοίνωση Συντονιστικής – Τροπολογία παράτασης αναστολής του φόρου υπεραξίας μέχρι 31.12.2018

ΘΕΜΑ: Κατάθεση τροπολογίας για παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα μέχρι και 31-12-2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι χθες, 20 Δεκεμβρίου 2017, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», η οποία αφορά σε θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ των ρυθμιζομένων θεμάτων, περιλαμβάνεται και η αναστολή του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα και για το έτος 2018. Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και παρατείνεται με αυτό η αναστολή της ισχύος του άρθρου 41 του ιδίου Κώδικα (ΚΦΕ) σχετικά με φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία μέχρι και τις 31-12-2018, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων και ενόψει της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Θα επακολουθήσει σχετική εγκύκλιος, όταν η ως άνω τροπολογία ψηφιστεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας