ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την  Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 16:00, στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα :

1-)        Ανακήρυξη των υποψηφίων συμβούλων για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 36/1999.

2-)        Καθορισμός τύπου και διαστάσεων ψηφοδελτίων και φακέλων (άρθρο 4 του ΠΔ 36/1999).

3-)        Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ψηφολεκτών για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 36/1999.

4-)        Καθορισμός αριθμού ψηφοδόχων και αλφαβητικής σειράς εκλογέων για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου (19 & 20 Ιανουαρίου 2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 36/1999.

5-)        Αντικατάσταση συμπιεστών κλιματιστικών μηχανημάτων.

6-)        Μίσθωση αποθήκης για φύλαξη αρχείων.

7-)        Αιτήσεις.

8 -)        Υπηρεσιακά σημειώματα.

9-)        Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας