ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε την  Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 16:00, στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα :

1-)        Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 του Συλλόγου.
2-)        Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 διαχείρισης δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων.
3-)        Θέματα Υπουργείου Οικονομικών.
4-)        Μεταφορά έδρας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας  της ίδιας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας (Ειρηνοδικείο Αθηνών).
5-)        Αιτήσεις.
6-)        Υπηρεσιακά σημειώματα.
7-)        Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας