Ανακοίνωση Συντονιστικής-Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ανακοινώθηκε σήμερα (26-1-2018) από τον Ε.Φ.Κ.Α., ότι η προθεσμία για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να δοθεί στους ασφαλισμένους η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση έληγε στις 31-1-2018.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας