Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

Το σεμινάριο που διεξήχθη στο Σύλλογο την 29/01/2018 στα γραφεία του Συλλόγου μας μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://enotariat.gr/?page_id=124

Το ως άνω  σεμινάριο και οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων που ετέθησαν έχουν προκύψει από τη συνεργασία του Συλλόγου μας με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Διευθύνσεις και είναι απολύτως ασφαλή και τα μόνα υπεύθυνα και αρμοδίως εκφραζόμενα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας