Ανακοίνωση Συντονιστικής-Διαβίβαση εργασίας Χρ. Τερζίδη

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα την εργασία του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, κ. Χρήστου Τερζίδη, με θέμα «Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές», όπως παρουσιάστηκε στην επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 15-12-2017.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: