Ανακοίνωση Συντονιστικής 2018-Υποθηκοφύλακες-Δελτίο Τύπου-Προσφυγή στη δικαιοσύνη & νέα αποχή από τα καθήκοντά τους

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε το από 23.02.2018 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος σχετικά με την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη και την αποχή τους από τα καθήκοντά τους.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Συνημμένα αρχεία: