Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας & ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σας γνωρίζουμε ότι, ο κατάλογος των συμβολαίων πωλήσεως ακινήτων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (δηλαδή όποιους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα), όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 6/8.3.2018 εγκύκλιό μας, πρέπει να καταρτισθεί από 1.1.2015 και θα αποστέλλεται εφεξής μηνιαίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Μεσογείων 96-11527 Αθήνα, Γεν.Δ/νση Α’, Δ/νση Δ1’ Τμήμα Α4’).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας