Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι, μετά την από 7.3.2018 παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος εξελέγη με το συνδυασμό «Ενωτική Παρέμβαση Συμβολαιογράφων», την προκύπτουσα κενή θέση συμβούλου αναλαμβάνει η α’ αναπληρωματική υποψήφια του ανωτέρω συνδυασμού, κα Γεωργία Αντ. Ρουπακιώτη.

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                   Ευτυχία Καραστάθη