ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018  και ώρα 16:00, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

1-)        Διανομή μερίσματος στους δικαιούχους.

2-)        Θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

3-)        Αιτήσεις-Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας