ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 6 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 36/4-3-1999 (Φ.Ε.Κ. 42/1999, τ.Α΄) και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Εξελέγησαν:

Αντιπρόεδρος η κα Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας η κα Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι:

Πρόεδρος:                            Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος:                    Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γεν.Γραμματέας:                Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας:                                 Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Τακτικοί Σύμβουλοι:      Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου του Ανδρέου

                                                 Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου

                                                Αθανάσιος  Δράγιος του Αριστείδη

                                                Χριστίνα Μάνδρου του Γεωργίου

                                                Νικόλαος Παπαθέου του Ιωάννου

                                                Αργυρώ Σεργάκη-Παπαδογιάννη του Φαίδωνα

                                                Μηνάς Σεφεριάδης του Σαράντη

                                                Ελένη Τσερτσιγιάννη του Στυλιανού

                                                Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου του Αριστείδη

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης