Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. εκ συμβολαίων αλλοδαπών

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Kατόπιν της συναντήσεως της Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Ελένης Κοντογεώργου, της κ. Αικατερίνης Καρακάση, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης και του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου  μας κ. Αθανασίου Δράγιου με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κα Άννα Ζαΐρη, κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων, οι οποίες απορρέουν από τον Ν. 3691/2008 και λόγω της αξιολόγησης της χώρας μας από την Financial Action Task Force-FATF, σας αποστέλλεται σχέδιο καταστάσεως με τα ζητούμενα από την αρχή στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς  (φυσικά και νομικά πρόσωπα), όπως σας είχαμε σχετικά ενημερώσει.

       Μέχρι 30-9-2018 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-1-2018 έως και 30-6-2018 και μέχρι 31-1-2019 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-7-2018 έως και 31-12-2018. Για τα επόμενα έτη η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται ετησίως και όχι ανά εξάμηνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επομένου έτους, δηλαδή η κατάσταση των ζητουμένων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία θα συνταχθούν από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 συμβολαίων θα αποσταλεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 κ.ο.κ..

       Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων θα αποστέλλεται από τον συμβολαιογράφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: