Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημέρωση αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά και από την τελευταία μας συνάντηση, σήμερα 19 Ιουλίου 2018 με εκπροσώπους  του ΥΠΕΝ, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεσα έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία λύεται το ζήτημα της ακυρότητας των συμβολαίων μας, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των προσαρτώμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης