Ανακοίνωση Συλλόγου – Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Φόρμα αίτησης για συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης για ΥΜΣ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο μας υπ’ αριθμ. 33/2018 πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ, που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών του αρμοδίου Υπουργείου με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας αποστέλλεται αρχείο κειμένου με την αίτηση συμμετοχής στο προαναφερθέν πρόγραμμα επιμόρφωσης, την οποία –εφ’ όσον επιθυμείτε να λειτουργήσετε ή να συνεχίσετε να λειτουργείτε ως ΥΜΣ– πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε στο Σύλλογο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@notariat.gr ή notarieslaw@notariat.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην αίτηση, ώστε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της επιμόρφωσης.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: