Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 20/7/2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας, μετά από σχετικό αίτημά τους, επίσκεψη του κ. Jens Bormann, Προέδρου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, ο οποίος συνοδευόταν από την κα Julie Francastel, Διευθύντρια του Γραφείου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας στις Βρυξέλλες και τον κ. Peter Stelmaszczyk, ασκούμενο συμβολαιογράφο και διοικητικό στέλεχος του ανωτέρω Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ανταλλάχθηκαν απόψεις, πρακτικές και προβλέψεις για το παρόν και το μέλλον των δύο συμβολαιογραφιών, εξετέθησαν τα επιτεύγματά τους και τέθηκαν κοινοί στόχοι για τα έτη 2019 – 2020.

Χαρακτηριστικά οι Γερμανοί συνάδελφοί μας έδειξαν ενδιαφέρον για την πλατφόρμα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τόνισαν την σημασία της αποκλειστικότητας, που κατάφερε να πετύχει η ελληνική συμβολαιογραφία στα συναινετικά διαζύγια.

Από την μεριά τους, μας εξέθεσαν τον τρόπο λειτουργίας της γερμανικής συμβολαιογραφίας και τη διασφάλιση της θέσης της μέσω της πληροφορικής που κυριαρχεί στην καθημερινότητά τους. Προτάθηκε δε η περαιτέρω συνεργασία των δύο συμβολαιογραφιών σε διάφορα θέματα όπως ενδεικτικά το εταιρικό δίκαιο και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://enotariat.gr/?p=4285.

Με τιμή

                        Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης