Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Την  Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018   και ώρες 15.30 μέχρι 19.00, στην αίθουσα ”Olympia” του ξενοδοχείου Royal Olympic (οδός Αθ. Διάκου αρ. 28-34) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό σεμινάριο από την κα Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Α.Α.Δ.Ε, με θέμα:

«Κωδικοποίηση της  περιπτωσιολογίας  προσάρτησης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους».

Εισηγήτρια:

  • Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης  Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Συντονιστές:

  • κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
  • κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

Τo σεμινάριo θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι προσβάσιμο μετά από μερικές ημέρες από την ιστοσελίδα μας (enotariat.gr).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυπωθείσες ερωτήσεις του (μέχρι 10 σειρές) σχετικά με τo ανωτέρω σεμινάριo, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, στο email: notaries@notariat.gr, ή στο fax: 210-3848335 .

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                             Θεόδωρος Χαλκίδης