Ανακοίνωση Συντονιστικής – Υπένθυμιση για κλήρωση Ιανουαρίου 2019 για Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

            Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ.Κ.Π. Γ 0019782/05.12.2016 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2018.

            Η αίτηση εγγραφής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

            Η ως άνω αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

 

         Με τιμή

           Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας