Ανακοίνωση Συντονιστικής-Συνάντηση Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος-Βελγίου

Α Ν Α Κ ΟΙ Ν Ω Σ Η

 

Συνάντηση των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος – Βελγίου-04.03.19

20190304_135630Στο πλαίσιο της ανάληψης της αντιπροεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων (Council of the Notariats of the European Union) από τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου κ. Γεώργιο Ρούσκα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 04.03.19 εκτενής συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας (Γεώργιος Ρούσκας, Θεόδωρος Χαλκίδης, Ευτυχία Καραστάθη, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Αθανάσιος Δράγιος,  Μηνάς Σεφεριάδης, Ελένη Τσερτσιγιάννη και Νικόλαος Στασινόπουλος τ. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) με τον Πρόεδρο του Βελγικού Συλλόγου Συμβολαιογράφων Marc Bombeeck και τον εκπρόσωπο τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Συμβολαιογράφων Robin Frissyn.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα τέθηκαν τα εξής θέματα στα οποία διαπιστώθηκε σύμπλευση, συμπόρευση και συναίνεση ως προς την διαχείριση και διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα απαντά και θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής συμβολαιογραφικής αγοράς.

Τα θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση είναι τα ακόλουθα:

  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)
  • Ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας του συμβολαιογραφικού θεσμού στην ΕΕ
  • Επικείμενη έκθεση του ΟΟΣΑ για τον χαρακτηρισμό της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας
  • Εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού των επαγγελματικών προσόντων και αύξησης του αριθμού των συμβολαιογράφων στην ΕΕ
  • Επικείμενες μελέτες της ΕΕ και των ευρωπαίων συμβολαιογράφων για το real estate
  • Ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου (σχέδιο δράσης των συμβολαιογραφιών των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων) και
  • Δημόσια έγγραφα και ιδιωτικά συμφωνητικά

Επί του θεμάτων αντηλλάγησαν απόψεις και συμφωνήθηκε η σύσταση διαρκούς επιτροπής μεταξύ των δύο συλλόγων (βέλγικού και ελληνικού) για την διαμόρφωση μίας κοινής και εποικοδομητικής θέσης επί των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν το συμβολαιογραφικό έργο.

Η ελληνική αντιπροεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Συμβολαιογράφων (Council of the Notariats of the European Union) αποτελεί μία ιδανική συγκυρία και ευκαιρία για την ελληνική συμβολαιογραφία όχι μόνο να διασφαλίσει και να ισχυροποιήσει την παρουσία και τη θέση της στα ευρωπαϊκά δρώμενα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα χρόνια αλλά και να αναβαθμίσει την θέση της ως συνδιαμορφωτή αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας