Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι για θέματα Κτηματολογίου μπορείτε να απευθύνεστε εφεξής στο Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου μας  κ. Γεώργιο Πούλιο καθημερινά από τις 12:00-14:00 (Γ. Γενναδίου 4, 4ος ή στο τηλέφωνο 210-3307481).

 

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: