Ανακοίνωση-Συλλόγου-17.07.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-18.07.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 18.07.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Λένα Κοντογεώργου

Ανακοίνωση-Συλλόγου-10.07.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-11.07.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 11.07.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Λένα Κοντογεώργου

Ανακοίνωση Συλλόγου 8.7.2024-Δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά-Συνεδρίαση Δ.Σ. 10.7.2024

ΘΕΜΑ«Δυνατότητα παρακολούθησης τωνσυνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είτε με φυσική παρουσία είτε  διαδικτυακά»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

​σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία επικαιροποιήθηκε με την από 1.7.2024 ομόφωνη απόφαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συλλόγου, έχετεόλοι σας τη δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων αυτού, είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου (2ος όροφος) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

​Κατόπιν  των ανωτέρω, προκαλείστε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-)  Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος στους δικαιούχους κατ΄άρθρο 121 Ν. 2830/2000.

2-) Έγκριση και καταβολή αποζημίωσης στις απασχοληθείσες υπαλλήλους του Συλλόγου με τη διαδικασία α) εγγραφής των νεοδιορισθέντων συμβολαιογράφων ως μελών του Συλλόγου και  β) εκτέλεσης της παράδοσης σ΄αυτούς των αρχείων, των οποίων  ορίστηκαν φύλακες, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές Εισαγγελικές διατάξεις-πράξεις.

3-) Έγκριση δαπανών των αρχαιρεσιών της 26ης και 27ης Μαΐου 2024 και 16ης και 17ης Ιουνίου 2024.

4-)  Λήψη απόφασης για την απόδοση των δικαιωμάτων εκ κρατικών και τραπεζικών συμβολαίων και αυτοκινήτων (άρθρα 115, 117 και 118 Ν. 2830/2000), τα οποία θα συνταχθούν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024, άτοκα, λόγω μη λειτουργίας του λογιστηρίου του Συλλόγου κατά το μήνα Αύγουστο.

5-)  Λήψη απόφασης και έγκριση δαπανών έκδοσης και διανομής ημερολογίου έτους 2025.

6-) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων ή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή και ενός (1) νομικού συμβούλου στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

7-)  Έγκριση α) του καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία “Ερρικαίτη Τζουμάκα-Μασιάλη-Νικόλαος Δ. Τζουμάκας” και β) της τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία “Γεώργιος Βασ. Σοφιανόπουλος-Ευθυμία Νικ. Σπανού”.

😎  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου-πραγματογνώμονα προς αξιολόγηση α) των ήδη υποβληθεισών προσφορών για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής καταστάσεων απόδοσης εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ  (μεγαρόσημα), β) της ήδη υποβληθείσας πρότασης της εταιρείας “Newsphone”, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων μεταξύ αυτής και του Συλλόγου για το “HΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.” και της ήδη κατατεθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης και γ) των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο εν γένει του ψηφιακού φακέλου ακινήτου.

9-) Ορισμός εκπροσώπων Συλλόγου σε επιτροπές ανά Υπουργείο και θέμα (θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

10-) Αιτήσεις

Όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την ως άνω συνεδρίαση διαδικτυακά πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κωδικό ή τον έχετε ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Αποστείλετε αίτημα για χορήγησηκωδικού στο e-mail: info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού, εφόσον έχετεξεχάσει τον κωδικό σας, με την επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password” που υπάρχει στη σελίδα εισόδου.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, προς αποφυγήσυνωστισμού συνδέσεων, διότι έχουν παρατηρηθεί κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο -ιδίως κατά την διενέργεια των σεμιναρίων- προβλήματα σύνδεσης και εν γένει δυσλειτουργίας του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση: info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Η ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Λένα ΚοντογεώργουΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση-Συλλόγου-19.06.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-20.06.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 20.06.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος

Λένα Κοντογεώργου

Ανακοίνωση Συλλόγου 18.06.2024-Μήνυμα κας Λένας Κοντογεώργου, νεοεκλεγείσας Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ

ΘΕΜΑ: «Μήνυμα της νέας Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Λένας Κοντογεώργου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε το κάτωθι μήνυμα της κας Λένας Κοντογεώργου, νεοεκλεγείσας Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

βαθιά συγκινημένη σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε και με εκλέξατε Πρόεδρο του Συλλόγου μας. Είμαι εν πλήρει επιγνώσει της μεγάλης ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη της θέσης αυτής. Βασική μου μέριμνα θα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της συναδελφικότητας μεταξύ μας, προκειμένου όλοι από κοινού να προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της δύσκολης για τη συμβολαιογραφία σύγχρονης εποχής. Προσδοκώ στην συνεργασία όλων των συμβούλων του Δ.Σ., διότι μόνον ενωμένοι και ομονοούντες θα πετύχουμε στο έργο που μας εμπιστευθήκατε εσείς, οι συνάδελφοί μας. Προσωπικά σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ότι είναι δυνατόν, ώστε να ανταποκριθώ στις ελπίδες και τις προσδοκίες σας.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024

Με τιμή

Λένα Κοντογεώργου

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Εκ του Συλλόγου

Αποτελέσματα επαναληπτικών αρχαιρεσιών 16ης & 17ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου.

Ψήφισαν:                                                                                            914                                                      

Λευκά ψηφοδέλτια                                                               20                                                     

Άκυρα ψηφοδέλτια                                                            5                            

Έγκυρα ψηφοδέλτια                                           889

Έλαβαν:

Κοντογεώργου Ελένη                                                                    486

Ρέβελας Στυλιανός                                                                          403  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκλέγεται η κα Ελένη Κοντογεώργου

                                                                                                                                    Εκ του Συλλόγου

 

  

Επείγουσα ανακοίνωση Συλλόγου-16.6.2024-Ομαλή διεξαγωγή επαναληπτικών αρχαιρεσιών ΣΣΕΑΠΑΔ-16 & 17.6.2024

ΘΕΜΑ: Ομαλή διεξαγωγή επαναληπτικών αρχαιρεσιών 16ης και 17ης Ιουνίου 2024

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

σας πληροφορούμε ότι οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 16ης και 17ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. διεξάγονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, και οι επιστολές που τυχόν σας έχουν κοινοποιηθεί –όχι από το Σύλλογο- δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με τιμή

Ο απερχόμενος Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συλλόγου-12.06.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-Πέμπτη-13.06.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk Συλλόγου & Τ.Ε.Ε. – Πέμπτη 13.06.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω προετοιμασίας της αίθουσας του α’ ορόφου του Συλλόγου για τις επαναληπτικές Αρχαιρεσίες της Κυριακής 16 Ιουνίου & Δευτέρας 17 Ιουνίου 2024, το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), δεν θα πραγματοποιηθεί.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης