Ανακοίνωση Συλλόγου-17.5.2024-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 21.5.2024-ώρα 15:30

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 21.05.2024 και ώρα 15:30’

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 15:30, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων-μεταβίβαση α’ κατοικίας».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Μαΐου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 6973

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ –

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Προς τους νεοδιορισθέντες συμβολαιογράφους-μέλη του Συλλόγου

θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 21.05.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης

Οδηγίες αρχαιρεσιών 26 & 27.5.2024

             
   

O Δ Η Γ Ι Ε Σ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 26ης & 27ης ΜΑΙΟΥ 2024

    ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.36/1999 & Ν.2830/2000)

1)         Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου (άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999 ΦΕΚ 42 Α’ της 4.3.1999).

2)         Δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή Σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου (άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 36/1999).

3)         Στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενέργειας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999).

4)         Η εκλογή προς ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται χωριστά για τον Πρόεδρο και χωριστά για τους συμβούλους  (άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ.36/1999).

5)         Η ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια ξεχωριστά για τον Πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συνδυασμούς υποψηφίων συμβούλων ή για τους μεμονωμένους υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο και κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του Συλλόγου, όπως και οι αντίστοιχοι φάκελοι. Πλήρης σειρά ψηφοδελτίων και φακέλων αποστέλλεται έγκαιρα με φροντίδα του Συλλόγου σε κάθε έναν από τους εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε κατωτέρω οδηγία υπ΄ αρ. 7). Κάθε υποψήφιος Πρόεδρος, συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να παραλάβει από το Σύλλογο αρκετά ψηφοδέλτια για τις εκλογικές του ανάγκες. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου (άρθρο 4 του Π.Δ. 36/1999).

6)         1. Την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στην περιφέρειά του και σε απόσταση μέχρι εκατό (100)

χιλιομέτρων από την έδρα του (Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα), όπου βρίσκεται και το κατάστημα ψηφοφορίας (άρθρο 6 παρ. 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 36/1999). 

            2.  Εκείνοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή δεν επικοινωνούν χερσαία με αυτό, πλην των συμβολαιογράφων της νήσου Σαλαμίνας, είναι δυνατόν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (άρθρο 6 παρ. 1, 5 και 6 του Π.Δ. 36/1999).

Επεξήγηση: Δηλαδή, εκλογείς που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από το κατάστημα ψηφοφορίας ή στη νήσο Σαλαμίνα και δεν μπορούν να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος (π.χ. ασθένειας, εγχειρήσεως, απουσίας στο εξωτερικό κλπ.), στους οποίους δεν αποστέλλεται έντυπο εκλογικό υλικό, διότι σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε αυτοπροσώπως να προσέλθουν στις εκλογές (οδηγία 7 παρ.1), δύνανται έγκαιρα να ζητήσουν και να προμηθευθούν αυτό από τα γραφεία του Συλλόγου και  να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (βλ. κατωτέρω παρ. Β’), εσωκλείοντας και το σχετικό αποδεικτικό του κωλύματος (ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία εισιτηρίου κ.λ.π.).

            Α) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας εμφανίζεται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, αφού διαπιστώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, παραδίδει σ΄αυτόν πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και δύο  φακέλους. Στη συνέχεια ο εκλογέας αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, όπου επιλέγει από τους υποψήφιους Πρόεδρο και  Συμβούλους, αυτούς που προτιμά. Ο εκλογέας σημειώνει με σταυρό που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου το σύμβουλο που επιλέγει. Μπορεί να σημειώσει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται. Δεν απαιτείται από τον εκλογέα η σημείωση σταυρού προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο, όπως επίσης και σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένου υποψηφίου συμβούλου. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκλογέας ψηφίζει επιλέγοντας μόνο το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο.

            Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται  στους αντίστοιχους φακέλους, οι οποίοι φέρουν τυπωμένη στην μπροστινή τους όψη οι μεν τη λέξη ΠΡΟΕΔΡΟΣ, οι δε τη λέξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ και διατίθενται στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή. Κατόπιν οι φάκελοι αυτοί κλείνονται και ρίπτονται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ψηφοδόχους (άρθρο 6 του Π.Δ. 36/1999).

            Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ή επαγγελματικής τους ταυτότητας, που θα επιδεικνύουν στην Εφορευτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για τη διαπίστωση των στοιχείων τους.

Β) Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε ανωτέρω οδηγία υπ΄αρ.7 παρ. 2), αφού τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια, τα οποία επιλέξουν στους αντίστοιχους φακέλους με τις ενδείξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και τους κλείσουν, τους τοποθετούν σε άλλο μεγαλύτερο αδιαφανή φάκελο, στον οποίο αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (δηλ. το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση και την έδρα του αποστολέα) και τον σφραγίζουν με την υπηρεσιακή τους σφραγίδα (στρογγυλή).  Ο φάκελος αυτός φέρει  προτυπωμένες τις ενδείξεις: ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ.   Προς το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 10678- Αθήνα. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά από τους ανωτέρω εκλογείς έγκαιρα, ώστε να φτάσουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών (Δευτέρα 27 Μαΐου 2024).  Συστημένες επιστολές που θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους αποστολείς. Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία SPEEDEX COURIER με χρέωση του Συλλόγου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:   Τονίζεται ότι ο εκλογέας δεν πρέπει να διαγράψει από το ψηφοδέλτιο το όνομα ενός ή περισσοτέρων συμβούλων και να προσθέσει στη θέση τους ονόματα άλλων υποψηφίων ή να βάλει δύο ψηφοδέλτια μέσα στον ίδιο φάκελο.  Τέτοια ενέργεια συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.  Άκυρο είναι επίσης και το ψηφοδέλτιο που αναγράφει ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή που φέρει διακριτικά σημεία (άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999).

7)    Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, την 26η Μαΐου (ημέρα Κυριακή) και 27η Μαΐου (ημέρα Δευτέρα) 2024 (άρθρο 104 παρ. 2 του Ν. 2830/2000).  Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση, η τοιχοκόλληση, η αναγραφή οποιουδήποτε εντύπου, εικόνας, συνθήματος ή άλλου σημείου προεκλογικού περιεχομένου μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα.  Επίσης απαγορεύεται κάθε προεκλογική δραστηριότητα τις ημέρες των εκλογών στο χώρο του εκλογικού κέντρου (άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 36/1999).

8) Αν κατά τις αρχαιρεσίες δεν επιτευχθεί η εκλογή Προέδρου, επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε το μισό συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επομένη ή μεθεπομένη Κυριακή, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου προς τα μέλη του, που αποστέλλεται ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή η εκλογή περιορίζεται μεταξύ των δύο, οι οποίοι έχουν σχετικώς πλειοψηφήσει. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων στις δύο πρώτες θέσεις η εκλογή διεξάγεται μεταξύ αυτών. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι διαγράφονται από τον κατάλογο.  Πρόεδρος κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται εκείνος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.  Εάν στην επαναληπτική εκλογή υπάρξει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 36/1999).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

Ανακοίνωση Συλλόγου-1.5.2024-Αρχαιρεσίες ΣΣΕΑΠΑΔ-Προεκλογικές διαδικασίες

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες 26ης & 27ης Μαΐου 2024-Προεκλογική διαδικασία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Απριλίου 2024, ενόψει των αρχαιρεσιών της 26ης και 27ης Μαΐου 2024 προς ανάδειξη Προέδρου και Συμβούλων του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε τ’ ακόλουθα:

1)      Την αποστολή του προεκλογικού υλικού των συνδυασμών μετά την 15η Μαΐου 2024 με μία κοινή υπηρεσιακή αποστολή.

2)      Την παραχώρηση αιθουσών του Συλλόγου στην Αθήνα και στον Πειραιά  για την διοργάνωση συγκεντρώσεων των συνδυασμών.

3)      Τη χορήγηση έντυπου και ηλεκτρονικού καταλόγου των μελών του Συλλόγου με τα στοιχεία και τις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών στους υποψήφιους Προέδρους και Συμβούλους των συνδυασμών.

4)      Την ηλεκτρονική διακίνηση επιστολών, εγγράφων και υλικού γενικότερα των συνδυασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου και

5)      Τη χρήση της περιοχής προστατευμένου περιεχομένου (intranet) στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για την ανάρτηση υλικού που αφορά τις αρχαιρεσίες αλλά και την ενημέρωση των συναδέλφων.

                                                     Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                            Γενικός Γραμματέας  

        Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης                  

Ανακοίνωση Συλλόγου 24.4.2024 – Ανακήρυξη υποψηφίων στις αρχαιρεσίες 26 & 27.5.2024

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους Προέδρους και Συμβούλους, κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους (άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999), για τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που θα διενεργηθούν την 26η και 27η Μαΐου 2024 (άρθρο 104 του Ν. 2830/2000) τους κατωτέρω και κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 του Π.Δ. 36/1999).

Α.        ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Κοντογεώργου Ελένη του Βασιλείου (χωρίς συνδυασμό)

Ρέβελας Στυλιανός του Νικολάου (χωρίς συνδυασμό)

Ρούσκας Γεώργιος του Ιωάννου (με συνδυασμό)

Β.        ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (κατά συνδυασμούς)

α)  Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ»

 (χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Δάλλας Παναγιώτης του Ευαγγέλου

Καλογήρου Κωνσταντινιά του Βασιλείου

Μαλαγάρη Σταυρούλα του Αντωνίου

Μαυρίκου Μαρία του Εμμανουήλ

Μπαρίτα Ζωή του Κωνσταντίνου

Νικολοπούλου Αρετούσα του Παναγιώτη

Σούκουλη-Κουτσούκου Γεωργία του Αναστασίου

β) Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ»

 (Υποψήφιος Πρόεδρος: Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου)

Ανδρεάδου Φωτεινή του Ιωάννου

Δανιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου

Καρανταλής Αλέξανδρος του Δημητρίου-Χαραλάμπους

Καραστάθη Ευτυχία του Νικολάου

Μαρουλάκη Ελευθερία του Σπυρίδωνος

Μεντζέλου-Λιγνού Ευθυμία του Βλασίου

Μπιμπλή Χρυσούλα του Ευαγγέλου

Πραχάλη Μαρία του Γεωργίου

Σεφεριάδης Μηνάς του Σαράντη

Σοφιανόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου

Τρίγκα Κωνσταντίνα του Αποστόλου

Τσοπάνη Ιφιγένεια του Νικολάου

γ)  Συνδυασμός «ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ-Δυνατή Σύγχρονη Συμβολαιογραφία»

(χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα του Ανδρέα

Καμπούρη Πηνελόπη του Εμμανουήλ

Κανδαράκης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου

Κανελλοπούλου Ιωάννα του Νικολάου

Κατιντσάρου Βασιλική του Κωνσταντίνου

Κορομπέλη Λαμπρινή του Νικολάου

Κουτάς Παναγιώτης-Οράτιος του Πέτρου

Μάνδρου Χριστίνα του Γεωργίου

Ματθαίου Άννα του Αντωνίου

Τζιόβα Κατερίνα του Βασιλείου

Τριανταφυλλάκης Γεώργιος του Ελευθερίου

Τσερτσιγιάννη Ελένη του Στυλιανού

δ) Συνδυασμός «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ»

(χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου Αναστασία-Ιωσηφίνα του Νικολάου

Κασιμάτη Αικατερίνη του Πέτρου

Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Δημητρίου

Μέργιανου Αλεξάνδρα του Παναγή

Παπαθέου Νικόλαος του Ιωάννου

ε) Συνδυασμός «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ»

(χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Αντωνιάδου Ελένη του Προδρόμου

Βενίτη Ζωή του Παντελή

Γάφου Ιουλία του Ιωάννου

Ζάχος Αναστάσιος του Ιωάννου

Καβάλλα Αθανασία του Θεοδώρου

Κανέλλου Φωτεινή του Χρήστου

Πατζής Μιχαήλ του Γεωργίου

Πριγκηπάκης Γαβριήλ του Κωνσταντίνου

Σεργάκη Αργυρώ του Φαίδωνος

Τάσση Διονυσία του Ηρακλή

Χαλκίδης Θεόδωρος του Αναστασίου

Χριστοπούλου-Σταμέλου Ευαγγελία του Αριστείδη

Αθήνα 24 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση-Συλλόγου-25.04.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-25.04.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 25.04.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας  
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-22.4.2024-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη-23.4.2024

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Κτηματολόγιο» και εισηγητές τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, τo Γενικό Γραμματέα κ. Θεόδωρο Χαλκίδη και το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Πούλιο.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 23.04.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

          Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 16.4.2024

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 16.04.2024 και ώρα 15:30’

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Νόμοι περί αυθαιρέτων – Β’ μέρος».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 16.04.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

          Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 9.4.2024 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 09.04.2024 και ώρα 15:30’

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Νόμοι περί αυθαιρέτων» και εισηγητές τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, τη συμβολαιογράφο Πειραιά κα Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Πούλιο και τους μηχανικούς-συμβούλους του  ΤΕΕ & του Συλλόγου κ.κ. Μιχάλη Παπαμιχαήλ και Κώστα Τσελίκη.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 09.04.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                              Θεόδωρος Χαλκίδης