ΝΕΟ – Μη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄189) η υπ’ Αριθμ. 14914/25.01.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Κήρυξη κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου 2022» και εκτός των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, που είχαν αναφερθεί στις δηλώσεις του από τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας, περιλαμβάνονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση, σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν πλειστηριασμοί στις ανωτέρω Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες αύριο Τετάρτη 26η Ιανουαρίου 2022.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Μη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Μετά την ανακοινωθείσα σήμερα το πρωί παράταση της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2021, σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν πλειστηριασμοί στις ανωτέρω περιφέρειες αύριο Τετάρτη 26η Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στις ανωτέρω Περιφέρειες ήδη με την υπ’ αριθμ. 4034/24-01-2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄186) έχει ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών για την 25η και 26ηΙανουαρίου 2022.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Aποτελέσματα εκλογής ενός μέλους του ΔΣ του ΣΕΕΠΑΔ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ

Προσκλήθηκαν 1381

Ψήφισαν 551

Λαμπρινή Κορομπέλη 298

Γιαννόπουλος Ελεύθέριος 217

Λευκά 36

Εκκρεμούσης σχετικής προσφυγής στο ΣΤΕ που θα εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2022

Ανακοίνωση Συλλόγου 20.1.2022 – Επιστολή Προέδρου Προτάσεις για τη Φορολογική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για το Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας»

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έληξε ο χρόνος της διαβούλευσης σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Ενημερότητας, για την οποία σας είχαμε ενημερώσει με την από 30.12.2021 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μας, με την οποία καλούσαμε όλους τους Συναδέλφους της Χώρας το αργότερο μέχρι τις 10.01.2022 να αποτυπώσουν όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας και να υποβάλουν, ει δυνατόν, και σχετικές προτάσεις.

Η Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. απέστειλε προς τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. το συνημμένο στο παρόν με ΑΠ 9/11.01.2022 έγγραφό της με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις της αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι, δυστυχώς, ουδεμία πρόταση, παρατήρηση ή σχόλιο, επί αυτού του τόσο σημαντικού για όλους μας ζητήματος του περιεχομένου, έκδοσης και χρήσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής ενημερότητας, υποβλήθηκε από κάποιο μέλος της μειοψηφίας του Συλλόγου μας.

Όλοι μας είχαμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Οι εκλεγμένοι, όμως, οφείλουν να αφιερώνουν και λίγο χρόνο για το Σύλλογό μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εκλογική ενημέρωση 20.1.2022 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία – Επαναληπτικές αρχαιρεσίες 23 & 24.1.2022

ΘΕΜΑ: «Η χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ» από δημόσιους φορείς και ενημέρωση για τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» για τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 23ης & 24ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή ενός (1) συμβούλου στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την από 17.1.2021 ανακοίνωση του Συλλόγου, την Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, σε εκτέλεση των από 1.12.2021 και 15.12.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) μέλους Δ.Σ. Συλλόγου ψηφιακά, με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ/GRNET https://grnet.gr/), που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/#).

 1. A. Η χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ» από δημόσιους φορείς

Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου και χρησιμοποιείται για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. όπως επίσης στα ΑΕΙ, αθλητικά Σωματεία, Ενώσεις και Ομοσπονδίες, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Β. Ποια είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 58 Ν. 4623/2019 (Α’ 134), η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. 1. Ως προς τη διαδικασία της ψηφοφορίας αναφέρονται τα εξής, επιγραμματικά[1]:

 • Η διεξάγουσα αρχή συντάσσει τα ψηφοδέλτια και τη λίστα των ψηφοφόρων και ορίζει την εφορευτική επιτροπή. Η λίστα των ψηφοφόρων αποτελείται από τα ονοματεπώνυμά τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
 • Οι ψηφοφόροι λαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση μήνυμα με το οποίο καλούνται να ψηφίσουν. Το μήνυμα περιέχει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο ψηφιακό παραπέτασμα μέσα στο οποίο προετοιμάζεται η ψήφος. Το παραπέτασμα θα ενεργοποιηθεί όταν η εφορευτική επιτροπή εκκινήσει την ψηφοφορία.
 • Η εφορευτική επιτροπή εκκινεί και στο τέλος λήγει την ψηφοφορία.
 • Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.
 • Με το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή δίνει την εντολή για την αυτόματη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.
 • Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» γίνεται μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (web browser), ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.
 • Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.
 • Το απόρρητο της ψήφου είναι ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, και είναι πρακτικά εξασφαλισμένο καθώς αρκεί να υπάρχει ένα και μόνο τίμιο μέλος στην επιτροπή.
 1. Ειδικότερα ως προς τον ψηφοφόρο:
 • Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο όταν η ψηφοφορία είναι έτοιμη να αρχίσει. Το μήνυμα τον πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Για κάθε αλλαγή που γίνεται λαμβάνει και νέο μήνυμα.
 • Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «ΖΕΥΣ». Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό, εφόσον βέβαια η ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Διαφορετικά ο ψηφοφόρος ενημερώνεται αναλόγως.
 • Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, και την υποβολή του ψηφοδελτίου.
 • Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναπαράσταση ενός ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του.
 • Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «ΖΕΥΣ». Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.
 1. Ειδικότερα ως προς την Εφορευτική Επιτροπή
 • Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στο σύστημα «ΖΕΥΣ» είναι οι κλειδοκράτορες της ψηφοφορίας. Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν ειδικά κρυπτογραφικά κλειδιά, τους Κωδικούς Ψηφοφορίας. Οι κωδικοί αυτοί είναι όλοι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και για την αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων. Εάν χαθεί έστω και ένας, η ψηφοφορία δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, καθώς θα είναι αδύνατη η αποκρυπτογράφηση των ψηφοδελτίων. Κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη του δικού του Κωδικού, ενώ το σύστημα «ΖΕΥΣ» έχει και αυτό ένα Κωδικό για κάθε ψηφοφορία, σαν να ήταν μέλος της επιτροπής.
 • Η πρώτη πράξη του κάθε μέλους της επιτροπής είναι να εισέλθει στον ιστότοπο της ψηφοφορίας, να παράξει έναν καινούριο Κωδικό Ψηφοφορίας, και στη συνέχεια να καταθέσει το δημόσιο τμήμα του στο σύστημα «ΖΕΥΣ». Η ψηφοφορία μπορεί να αρχίσει μόνο όταν όλα τα μέλη της επιτροπής έχουν εκτελέσει και επιβεβαιώσει αυτό το βήμα.
 • Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η αποκρυπτογράφησή των ψηφοδελτίων είναι αδύνατη χωρίς όλους τους Κωδικούς Ψηφοφορίας. Κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής συνδέεται με το σύστημα «ΖΕΥΣ» για να παρέχει τα κρυπτογραφικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των περιεχομένων των ψηφοδελτίων. Η παροχή των κρυπτογραφικών δεδομένων δεν προσβάλει το απόρρητο της ψηφοφορίας.
 1. Η Μίξη των Ψηφοδελτίων

Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ψήφου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, και πριν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο στάδιο μίξης των ψηφοδελτίων. Στο στάδιο αυτό τα ήδη κρυπτογραφημένα, από τους ψηφοφόρους, ψηφοδέλτια, κρυπτογραφούνται με ειδικό τρόπο εκ νέου από το σύστημα «ΖΕΥΣ», ώστε πλέον να μην είναι αναγνωρίσιμα και αναδιατάσσονται τυχαία. Στο τέλος της διαδικασίας μίξης έχουμε ένα σύνολο ψηφοδελτίων τα οποία όταν αποκρυπτογραφηθούν θα έχουν τα ίδια περιεχόμενα με τα αρχικά, αλλά είναι αδύνατον να τα συνδέσουμε με τους χρήστες που τα υπέβαλαν. Με μέριμνα της εφορευτικής επιτροπής, υπολογιστές εκτός του συστήματος «ΖΕΥΣ» μπορούν να συμμετάσχουν στη μίξη χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης της διαδικασίας. Όπως και με την επιτροπή, αρκεί και μόνο ένας τίμιος συμμέτοχος στη μίξη για να εξασφαλιστεί το απόρρητο.

Δ. Οι Καταβολές του Συστήματος «ΖΕΥΣ»

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται στην υλοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπως περιγράφηκε στην αρχική δημοσίευση του συστήματος Helios. Στο σύστημα αυτό, οι ψηφοφόροι υποβάλλουν κρυπτογραφημένα ψηφοδέλτια τα οποία ανακατεύονται ώστε να διατηρείται η ανωνυμία των ψηφοφόρων, αλληλουχία που αποτελεί τη βάση του συστήματος «ΖΕΥΣ». Σε μεταγενέστερες υλοποιήσεις του Helios, όπως και στη σημερινή υλοποίησή του, εγκαταλείφθηκε αυτή η προσέγγιση και παραλείφθηκε το στάδιο της ανάμιξης των ψηφοδελτίων, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται καν η αποκρυπτογράφηση των ψηφοδελτίων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εκλογικές αναμετρήσεις όπου οι ψηφοφόροι επιλέγουν υποψήφιους (για παράδειγμα με σταυρό) και εκλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών (approval voting). Τότε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με κρυπτογραφικές (ομομορφικές) πράξεις πάνω στα κρυπτογραφημένα ψηφοδέλτια. Αυτό δεν είναι δυνατόν στις περιπτώσεις που απαιτείται γνώση της πλήρους δομής του ψηφοδελτίου και όχι των ανεξάρτητων επιλογών σε αυτό, όπως για παράδειγμα στο σύστημα της ταξινομικής ψήφου (Single Transferable Vote).

Ε. Ειδικά ερωτήματα απαντήσεις και απαντήσεις[2]:

 1. Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου;

Δύο είναι τα στεγανά για την προστασία του απορρήτου: η κρυπτογράφηση της ψήφου, και η ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων.

Για την κρυπτογράφηση των ψήφων σε κάθε ψηφοφορία, υπάρχουν πολλαπλά κρυπτογραφικά κλειδιά, οι Κωδικοί Ψηφοφορίας, τα οποία κατέχουν με προσωπική ευθύνη διαφύλαξης τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» κατέχει επίσης ένα Κωδικό Ψηφοφορίας σε κάθε ψηφοφορία. Το απόρρητο προσβάλλεται μόνο εάν κάποιος έχει διαθέσιμους ταυτόχρονα τους Κωδικούς όλων των μελών καθώς και αυτόν του συστήματος «ΖΕΥΣ». Επομένως, το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο, αφού αρκεί να μείνει ασφαλής ένας και μόνο Κωδικός από όλους.

Για την ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων δεν χρειάζονται κρυπτογραφικά κλειδιά, αλλά παράγεται μια μαθηματική απόδειξη ότι η διαδικασία της μίξης έγινε σωστά χωρίς βλάβη της διαδικασίας. Η μίξη γίνεται σε αυτοδύναμα στάδια, το πρώτο εκ των οποίων το εκτελεί το ίδιο το σύστημα «ΖΕΥΣ». Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή αναθέτει είτε στα μέλη της είτε σε οποιονδήποτε άλλο έμπιστο εξωτερικό φορέα να συνεισφέρει επιπλέον στάδια στη μίξη για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως και με τους Κωδικούς Ψηφοφορίας, το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο καθώς αρκεί ένα και μόνο στάδιο από όλα να έχει γίνει σωστά.

 1. Πώς γίνεται η εφορευτική επιτροπή να μη γνωρίζει τί ψήφισε ο καθένας εφόσον διαθέτει όλα τα κλειδιά της αποκρυπτογράφησης;

Για να μπορέσει κάποιος να αποκρυπτογραφήσει κάτι που δεν πρέπει, χρειάζεται να ξέρει ταυτόχρονα όλα τα κλειδιά. Στην ορθή διαδικασία των ψηφοφοριών του συστήματος «ΖΕΥΣ» κάθε μέλος της επιτροπής γνωρίζει μόνο το δικό του κλειδί (ως μέρος του Κωδικού Ψηφοφορίας του) και κανενός άλλου. Η αποκρυπτογράφηση γίνεται τμηματικά, περνώντας ξεχωριστά από κάθε μέλος, και μόνο αφού έχει περάσει από όλους προκύπτουν τα αποκρυπτογραφημένα ψηφοδέλτια.

 1. Γιατί μπορώ να ψηφίσω παραπάνω από μία φορά; Δεν υπάρχει κίνδυνος να διπλομετρηθούν ψήφοι;

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει μέχρι να λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Επειδή η υποβολή της ψήφου δεν γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, ο ψηφοφόρος μπορεί στη συνέχεια να ξαναψηφίσει με τρόπο που εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις επιλογές του. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε νέα ψήφος στην απόδειξη της καταχώρισής της αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου.

 1. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε! Τα αποτελέσματα θα βγουν αμέσως;

Όχι. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των ψήφων, υπολείπονται δύο ακόμη στάδια, η μίξη, και η αποκρυπτογράφηση. Και στα δύο στάδια, το σύστημα «ΖΕΥΣ» και οι συμμετέχοντες εξωτερικοί υπολογιστές των μελών της επιτροπής και των έμπιστων εντεταλμένων τους, εκτελούν μεγάλο αριθμό κρυπτογραφικών πράξεων προκειμένου να εκτελεστεί και να αποδειχθεί ότι τόσο η μίξη των ψηφοδελτίων όσο και η αποκρυπτογράφησή τους έγινε σωστά. Ανάλογα με τον αριθμό των ψηφοφόρων αυτό μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες.

 1. Έχασα το μήνυμα (email) με τον σύνδεσμο για την ψηφοφορία. Τι να κάνω;

Επικοινωνήστε με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών για να σας στείλουν νέο μήνυμα.

 1. Τί απαιτήσεις υπάρχουν για τον υπολογιστή που θα ψηφίσω;

Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ένα από τα προτεινόμενα προγράμματα πλοήγησης. Επιπλέον:

 • Επιβεβαιώστε ότι τυχόν επιπρόσθετα προγράμματα (plugins) είναι ενημερωμένα.
 • Χρησιμοποιείτε προγράμματα ελέγχου πρόσβασης (firewalls) και προστασίας (antivirus).
 • Μην κατεβάζετε και μην χρησιμοποιείτε μπάρες εργαλείων τρίτων στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (third party browser toolbars).
 • Διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και λαμβάνετε πρόνοια ώστε να εγκαθίστανται οι διορθώσεις ασφαλείας (security patches).
 1. Πού μπορώ να βρω τις τελευταίες εκδόσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων πλοήγησης;
 • Για το πρόγραμμα Mozilla Firefox:

http://www.mozilla.org/el/firefox/new/

 • Για το πρόγραμμα Google Chrome:

https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/

 1. Τί θα γίνει αν το μήνυμα με τον σύνδεσμο για την ψηφοφορία δεν φτάσει ή διαρρεύσει; Μπορεί κάποιος να ψηφίσει αντί για μένα;

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε λάβει κανένα μήνυμα για συμμετοχή στην ψηφοφορία ή εάν το λάβετε και δείτε στη σελίδα σας ότι ψηφίσατε ενώ γνωρίζετε ότι δεν έχετε ψηφίσει, οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως την εφορευτική επιτροπή για να διερευνήσει το θέμα και για να σας εξασφαλίσει το δικαίωμα της ψήφου.

 1. Το μήνυμα που έλαβα και το οποίο με καλεί να ψηφίσω αναφέρει κάποιους «κωδικούς ελέγχου». Τί είναι αυτοί;

Πρόκειται για προχωρημένη δυνατότητα του συστήματος «ΖΕΥΣ» η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο χρήστης έχει την υποψία ότι ο υπολογιστής του έχει παραβιαστεί και τρέχει κακόβουλο λογισμικό. Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τη Διαδικασία ελέγχου ψήφου.

 1. Τί είναι η «Διαδικασία ελέγχου ψήφου»;

Η διαδικασία ελέγχου ψήφου είναι μια προχωρημένη διαδικασία που σκοπό της έχει να επιβεβαιώσει ο χρήστης ότι ο υπολογιστής του, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (browser) που χρησιμοποιεί, δεν έχει μολυνθεί από εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να διαβάλει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, έστω ότι ο ψηφοφόρος υποψιάζεται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής του έχει μολυνθεί. Στην περίπτωση αυτή θα θέλει να εξακριβώσει ότι το ψηφοδέλτιο που θα υποβάλει στο σύστημα «ΖΕΥΣ» περιέχει πραγματικά τις επιλογές του και μόνο αυτές.

Δεδομένου ότι τοπικός υπολογιστής είναι ύποπτος, ο έλεγχος γίνεται με την επιλεκτική δημοσίευση ειδικών ψήφων ελέγχου. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» όμως δεν μπορεί από μόνο του να δημοσιεύσει ψηφοδέλτια χωρίς να τα υποβάλει και να το ζητήσει ο χρήστης. Ο ψηφοφόρος μπορεί να υποβάλει ένα ψηφοδέλτιο, να ζητήσει τη δημοσίευσή του ώστε να διαπιστώσει ότι η μεταφορά και η επεξεργασία του έγινε σωστά, να μην ληφθεί υπόψη αυτό στην καταμέτρηση, αλλά να υποβάλει στη συνέχεια νέο ψηφοδέλτιο το οποίο πραγματικά θα καταμετρηθεί.

Ακόμα κι έτσι, θα μπορούσε θεωρητικά να κατασκευαστεί ένα κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο θα επηρεάσει το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ώστε να εμφανίζει τις επιλογές του χωρίς ποτέ να επικοινωνεί με το σύστημα «ΖΕΥΣ». Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει ο χρήστης και το σύστημα «ΖΕΥΣ» να μοιράζονται ένα «μυστικό» το οποίο δεν το γνωρίζει το οποιοδήποτε κακόβουλο πρόγραμμα

Οι «κωδικοί ελέγχου ψήφου» είναι ένα τέτοιο μυστικό. Αν δοθεί από τον χρήστη κανονικός κωδικός ελέγχου, θα καταχωρισθεί η ψήφος ως έγκυρη. Αν δοθεί λανθασμένος κωδικός ελέγχου, το σύστημα «ΖΕΥΣ» ζητά από τον χρήστη να επιβεβαιώσει τη δημοσίευση των επιλογών στο ψηφοδέλτιό του. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διαπιστώσει ότι αυτές μεταφέρθηκαν στο σύστημα σωστά. Φυσικά θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσει σε νέα υποβολή ψήφου. Κανένα κακόβουλο πρόγραμμα δεν μπορεί να μαντέψει τι θα αποφασίσει να κάνει ο χρήστης, αν δηλαδή θα αποφασίσει να δει τις επιλογές του ή να το καταχωρίσει ως έγκυρο. Συνεπώς, αν ο χρήστης επαναλάβει τη διαδικασία n φορές, η πιθανότητα να υπάρχει κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να τον ξεγελάσει είναι 1 / 2n.

[1] Πηγή: https://zeus.grnet.gr/zeus/.

[2] Πηγή: https://zeus.grnet.gr/zeus/faqs/voter

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου- Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση υποψήφιων συμβούλων για αρχαιρεσίες 23& 24.01.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Eνόψει των επικείμενων επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2022, προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση των υποψηφίων Συμβούλων, κατ’αλφαβητική σειρά, κ.κ. Ελευθερίου Γιαννόπουλου και Λαμπρινής Κορομπέλη, στην κεντρική ιστοσελίδα του Συλλόγου μας https://enotariat.gr/?p=10810.

            Με τιμή

         O Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 19-1-2022 – Λειτουργία Help Desk TEE 20-1-2022

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 16/12/2021»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο ΣΣΕΑΠΑΔ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                    Θεόδωρος Χαλκίδης

Διαβίβαση βίντεο ομιλιών Ελευθερίου Γιαννόπουλου και Λαμπρινής Κορομπέλη, υποψηφίων συμβούλων στις επαναληπτικές εκλογές 23-24/1/2022»

Διαβίβαση βίντεο ομιλιών Ελευθερίου Γιαννόπουλου και Λαμπρινής Κορομπέλη, υποψηφίων συμβούλων στις επαναληπτικές εκλογές 23-24/1/2022»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-1-2022 – Πρόσκληση για συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή Συμβούλου την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 με ηλεκτρονικά μέσα

Θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή Συμβούλου την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 με ηλεκτρονικά μέσα»

Σε εκτέλεση των από 1.12.2021 και 15.12.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, διενεργήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, την Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίουμε την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών –  Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου», με υποψηφίους, κατά αλφαβητικά σειρά, τον κ. Ελευθέριο Γιαννόπουλο και την κα Λαμπρινή Κορομπέλη, κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του Π.Δ. 36/1999 και Ν. 2830/2000.

Σύμφωνα με το από 10.1.2022 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τις ανωτέρω  αρχαιρεσίες της Κυριακής 9ης και Δευτέρας 10ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή Συμβούλου, επί 1.381 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 464. Συνεπώς, επειδή δεν προσήλθε ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 7 Π.Δ. 36/1999, αριθμός εκλογέων, ήτοι το μισό συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η εκλογή επαναλαμβάνεται την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 , δυνάμει της παρ. 2 του άρθρ. 7 Π.Δ. 36/1999 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρ.104 Ν. 2830/2000.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 κοινής απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 67), «6. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.».

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρ. 7 Π.Δ.  36/1999, καλεί τα μέλη του την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 από 7:00 έως 19:00 να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου, με υποψηφίους, κατά αλφαβητικά σειρά, τον κ. Ελευθέριο Γιαννόπουλο και την κα Λαμπρινή Κορομπέλη, ψηφιακά με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ/GRNET https://grnet.gr/), που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/#), με την ίδια διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τις εκλογές 9ης και 10ης Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται ότι, ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στις εκλογές θα αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει στο Σύλλογο από τον Zeus Elections και όχι από το Σύλλογο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Επιστολή Συλλόγου – Η Συμβολαιογραφία το 2022

ΘΕΜΑ: «Η συμβολαιογραφία το 2022»

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία και στη νέα χρονιά, έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις, δυσκολίες και αλλαγές, με γνώμονα πάντοτε τη κατοχύρωση του θεσμικού της ρόλου και της ανεξαρτησίας της.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στο ακίνητο μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου δείχνει να απλοποιεί τις διαδικασίες, αναμένουμε δε και ελπίζουμε, στην πράξη, να επιταχύνει τους χρόνους ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να ελαχιστοποιήσει, υπό προϋποθέσεις, το φόρτο συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων. Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών μας αποτελεί νομοτελειακά τη νέα θεσμική μας πραγματικότητα. Ο συμβολαιογράφος από το γραφείο του, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου, με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων, θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και στη συνέχεια θα προβαίνει στη σύνταξη του συμβολαίου. Εργασίες, τις οποίες ο Συμβολαιογράφος σε μέγιστο βαθμό τις πραγματοποιεί για λογαριασμό του πωλητή. Πρόκειται, ουσιαστικά για μία νέα επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την υπερεργασία που εκτελούμε για λογαριασμό του πωλητή / πωλητών, είναι αναγκαίο να έχει οικονομικό αντίκρισμα. Συνεπώς, ο συμβολαιογράφος δικαιούται τουλάχιστον το αυτονόητο: την αμοιβή του. Γεγονός που είμαστε υποχρεωμένοι να το ρυθμίσουμε άμεσα και εργαζόμαστε για αυτό.

Μακάρι, η εξ αποστάσεως άντληση των απαραίτητων στοιχείων για την μεταβίβαση ακινήτων να είχε υλοποιηθεί νωρίτερα με τη δική μας πρωτοβουλία και συναίνεση. Πόσο κόπο και πόσο χρόνο θα είχαμε εξοικονομήσει; Θα ήταν προς όφελος όλων μας αυτό να μην ήταν αντικείμενο συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης αλλά διαλόγου, προτάσεων και συλλογικής απόφασης. Ας θυμηθούμε όλοι τα αποτελέσματα και τη λειτουργία της συμβολαιογραφικής πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τα προφανή οφέλη για την Ελληνική Συμβολαιογραφία.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου παρά τις αρχικές παιδικές ασθένειες του Συστήματος, διευκολύνει το συμβολαιογράφο, καθώς η υποβολή της δήλωσης και η εκκαθάρισή της γίνεται άμεσα και αυτόματα. Σίγουρα, όμως, απαιτούνται άμεσες διορθωτικές κινήσεις. Όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε τις ατελείωτες ώρες σπατάλης και συναλλαγής στο γκισέ του Τμήματος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία όλων μας είναι η ψηφιοποίηση να διευκολύνει τις συναλλαγές και τους συναλλασσόμενους κι όχι να αντικαταστήσει την χάρτη γραφειοκρατία με μία νέου τύπου ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Οι προσπάθειές μας προς την προς όφελος όλων μας ψηφιοποίηση αντιμετωπίζουν τις ανακλαστικές αντιστάσεις μίας μειοψηφίας του Συστήματος του Ελληνικού Δημοσίου που μάχεται για να διατηρήσει τα κεκτημένα της εις βάρος όλων μας.

Επιπλέον, μέχρι τις 15.02.2022, θα χορηγηθούν δωρεάν με μέριμνα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τους συμβολαιογράφους 3.000 ψηφιακές υπογραφές, ικανοποιώντας, έτσι, ένα πάγιο αίτημά μας.

Επιπροσθέτως, η κωδικοποίηση του ελέγχου νομιμότητας επί των αιτήσεων και πράξεων των Κτηματολογικών Γραφείων του Ελληνικού Κτηματολογίου ολοκληρώνεται προκειμένου να ισχύουν ενιαίοι και σαφείς κανόνες σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και να σταματήσει, επιτέλους, η συναλλαγή να εξαρτάται από την προσωπική διάθεση και άποψη του κάθε Προϊσταμένου / υπαλλήλου του Κτηματολογικού Γραφείου. Η κατάσταση με τα Κτηματολογικά Γραφεία έχει φτάσει στο «απροχώρητο». Χιλιάδες συμβολαιογραφικές πράξεις είναι ακαταχώρητες, η επεξεργασία των αιτήσεων προδήλων σφαλμάτων τελεί σε ακινησία σε βαθμό αρνήσεως και με όλα αυτά στο επίκεντρο της ταλαιπωρίας βρίσκεται ο πολίτης και ο συμβολαιογράφος. Παράλληλα, αργά μεν αλλά σταθερά σχεδιάζεται η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι οποίες, αλήθεια είναι, ότι μας έχουν βοηθήσει πολύ, όπως η έκδοση του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος ή του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου ή ο εξ αποστάσεως έλεγχος των εγγραφών κυριότητας και δουλειών στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος συντονισμένα εργάζεται για την ανάκληση της γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τις αποδοχές κληρονομιάς επί εκτάσεων που εμπίπτουν στο κυρωμένο δασικό χάρτη όπως και της εγκυκλίου του ΥΠΕΝ για τις χορτολιβαδικές / δασικές εκτάσεις των περιοχών που δεν εμπίπτουν στο τεκμήριο του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει, επιτέλους, να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάψει με τις ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων του να ξηλώνει το βράδυ αυτό που ύφαινε όλη την ημέρα.

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Περάσαμε μία δύσκολη χρονιά για την υγεία μας, τις οικογένειές μας, το επάγγελμά μας. Οι περισσότεροι εξ ημών θα θέλαμε η προηγούμενη χρονιά να μην επαναληφθεί.

Φρόνιμο είναι, η Συμβολαιογραφία ενωμένη και έχοντας πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και των αναγκών της εποχής μας να εκφράζει απόψεις και να υλοποιεί τις αλλαγές που επιβάλλονται σε αυτήν πριν αποφασίσει η Πολιτεία για εκείνη. Αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία σε συντριπτικό ποσοστό αντιλαμβανόμενη τις νέες ανάγκες, έχει αποκτήσει, επιτέλους, ένα κοινό βηματισμό. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν ο αδύναμος κρίκος της μεταβίβασης ακινήτων ενώ σήμερα, είμαστε ουσιαστικά οι μοναδικοί νομικοί στη διαδικασία αυτή.

Καλή Χρονιά σε όλες και όλους σας με Υγεία!

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας