Aναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 915/23.06.2020 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 128) ο Ν. 4701/2020 με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 46 του αυτού νόμου, η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν. 4652/2020 (Α’ 9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48.».

Σας επισυνάπτουμε σχετικώς το ΦΕΚ Α’ 128.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Αποστολή ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου, στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

varachoviti@notariat.gr  και gpoulios@notariat.gr

  Με τιμή

  Ο Πρόεδρος

   Γεώργιος Ρούσκας

Συγχώνευση ΔΟΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ εν όψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.-Δευτέρα 6.7.2020-ώρα 15:00 μμ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα :

1-)        Η υπ’αριθμ.πρωτ. 977/1.7.2020 δήλωση-διαμαρτυρία του Συλλόγου Υπαλλήλων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. – Προϋπολογισμός Συλλόγου έτους 2020.

2-)        To υπ’αριθμ.πρωτ.982/1.7.2020 έγγραφο των συμβούλων Αλ.Αλεξοπούλου, Θ.Αναγνωστόπουλος, Χρ.Μάνδρου, Αρ.Σεργάκη, Ελ.Τσερτσιγιάννη και Ευαγ.Χριστοπούλου-Σταμέλου.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΑΠΑΔ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2020 του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όπου επανετέθη από τη συνεδρίαση της 22.06.2020 προς συζήτηση το θέμα του προϋπολογισμού του Συλλόγου, δυστυχώς δεν επετεύχθη ομοφωνία ως προς την εξεύρεση λύσης επ’ αυτού. 

Σας θυμίζουμε ότι ο προταθείς στη Γενική Συνέλευση της 26.01.2020 προϋπολογισμός, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από την αντιπολίτευση, καταψηφίσθηκε από τα ολιγάριθμα, εναπομείναντα στο τέλος της Γ.Σ. μέλη και εκκρεμεί προς ψήφιση ο εν συνεχεία αναμορφωμένος και ομόφωνα ψηφισθείς από το Δ.Σ. προϋπολογισμός, που λόγω της πανδημίας του Covid19, δεν εγκρίθηκε από Γ.Σ.

Συγκεκριμένα τα μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ. αναιτιολόγητα αρνήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ της μίας και μόνης σύννομης λύσης που προτάθηκε από την Ταμία, δηλαδή της εφαρμογής καθ’ ολοκληρίαν του προϋπολογισμού του έτους 2019, έως ότου καταστεί εφικτή η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού έτους 2020. Σημειωτέον ότι αυτή είναι και η μόνη λύση, η οποία βρίσκει έρεισμα στο νόμο και προτάθηκε από σύσσωμη τη νομική μας υπηρεσία, καθότι είναι ο μόνος ψηφισθείς προϋπολογισμός. 

Αντίθετα τα μέλη της μειοψηφίας δεν πρότειναν κάποια εφικτή λύση, αν και είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη του προβλήματος, το οποίο διαφαινόταν ότι θα ενταθεί ήδη από τη συνεδρίαση του ΔΣ της 01.06.2020, προέτρεψαν δε την πλειοψηφία του ΔΣ να πάρει απόφαση μόνη της και να αναλάβει εκείνη την ευθύνη, χαρακτηριστικά ειπώθηκε «έχετε πλειοψηφία,χρησιμοποιήστε τη», ενώ μέλος της μειοψηφίας χαρακτήρισε «παράνομη» τη λήψη ομόφωνης απόφασης, προτάσσοντας παρά την κατανόηση του προβλήματος την στείρα συνδικαλιστική τους αντιπαράθεση και προτίμησαν με τη στάση τους αυτή να οδηγήσουν το Σύλλογο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε προσωρινή αναστολή των πάσης φύσεως πληρωμών, αδιαφορώντας για τις οποιεσδήποτε συνέπειες. 

Κατόπιν της ως άνω αρνητικής για το Σύλλογο εξέλιξης, η οποία δυστυχώς έχει αντίκτυπο στο σύνολο των δραστηριοτήτων του (πληρωμή μισθοδοσίας, προμηθευτών, ΔΕΚΟ, διανομή μερίσματος κ.α.), και μέχρι την εξεύρεση λύσης, για την οποία πάσχιζε ήδη από τον Φεβρουάριο και συνεχίζει να πασχίζει η Διοίκηση του Συλλόγου, πλην όμως δεν βρίσκεται η αναγκαία ανταπόκριση, αλλά και ούτε η στοιχειώδης κατανόηση των συνεπειών ενός τέτοιου αδιεξόδου και εν αναμονή των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σας ενημερώνουμε ότι από 01.07.2020, οι υπηρεσίες του Συλλόγου, λόγω του ανωτέρω προβλήματος, θα υπολειτουργούν και σε περίπτωση που δεν συγκληθεί Γ.Σ. σε βάθος χρόνου θα ανασταλούν. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-6-2020 – Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης (Β’ 2423)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423).

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε όποια Δ.Ο.Υ. δεν εφαρμόζει την υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423), υπ’ όψη της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου (κα Αραχωβίτη 210-3307453 και κος Πούλιος 210-3307481).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-6-2020 – Ηλεκτρονική Δήλωση Δ2

ΘΕΜΑ: Νέα δυνατότητα υποβολής δήλωσης Δ2 από την έναρξη της ανάρτησης και μέχρι τις πρώτες εγγραφές (άρθρ. 5 παρ. 3 Ν. 2308/1995) ηλεκτρονικά

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για την υποβολή δήλωσης Δ2 για τις επιγενόμενες πράξεις μετά την έναρξη της ανάρτησης και μέχρι τις πρώτες εγγραφές προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την κατόπιν ραντεβού μετάβαση στο αρμόδιο Γραφείο κτηματογράφησης, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της Δήλωσης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και έκδοση του Εντύπου Οφειλής για την πληρωμή των τελών κτηματογράφησης. Μετά από επαφές που είχε ο Σύλλογός μας με την ηγεσία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ο Φορέας ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημά μας για την ανάγκη ταχύτερης εξυπηρέτησης και της αποσυμφόρησης από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών, δημιούργησε μέσω των ηλεκτρονικών του Υπηρεσιών την δυνατότητα της υποβολής του εντύπου Δ2 και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης, ορισμένης για το σκοπό αυτό.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η σχετική οδηγία του Φορέα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-6-2020 -Έγγραφο προς ΕΟΔΥ – Ερώτημα-άδεια για Γ.Σ. σε ανοικτό χώρο

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 915/22-6-2020 έγγραφό μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με το οποίο αιτούμαστε να μας γνωρίσουν, εάν είναι δυνατή –και υπό ποιές προϋποθέσεις– η άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των συμβολαιογράφων μελών του Συλλόγου, σε ανοικτό χώρο, για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Αναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι το πρωί της Παρασκευής 19-6-2020, κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», τροπολογία με την οποία μέχρι τις 31-12-2020 αναστέλλεται η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η ενημέρωσή τους για τη χρήση των νέων εφαρμογών, η οποία δεν κατέστη δυνατή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Σάββατο 20-6-2020, οι έξι συνάδελφοι της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας μάς ενημέρωσαν με σχετικό email, ότι η ως άνω τροπολογία ήταν αποτέλεσμα «επανειλημμένων εγγράφων αιτημάτων τους προς όλους τους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες». Προφανώς, οι συνάδελφοι εξήραν το γεγονός της μη εμπρόθεσμης εκπαίδευσής μας και επέτυχαν τον ανωτέρω στόχο!

Σχετικά με τ’ ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:

Μέχρι και την Τρίτη 9-6-2020, ημέρα κατά την οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο αυτού για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την αναστολή των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019 υπήρχε μεγάλη ανησυχία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την αναστολή ή όχι των σχετικών άρθρων.

Την Παρασκευή 12-6-2020, ο Πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΔ συναντήθηκε με τους νομικούς συμβούλους της Α.Α.Δ.Ε., προσκομίζοντας έγγραφο του Συλλόγου μας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Ενημερώθηκε δε ο Πρόεδρος από τους νομικούς συμβούλους της Α.Α.Δ.Ε., ότι άμεσα σε φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, εκτός των άλλων ότι θα υπάρχει και σχετική διάταξη για την αναστολή των ανωτέρω άρθρων. Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος μετέφερε την ως άνω πληροφορία στα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. και σε εκπροσώπους της μειοψηφίας.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την «περήφανη νίκη» των ανωτέρω συναδέλφων, οι οποίοι ενώ για έξι μήνες είχαν την απόλυτη πρωτοβουλία να διεξάγουν επαφές και διαπραγματεύσεις, χωρίς την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με την από 8-1-2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΣΕΑΠΑΔ, δεν έπραξαν  απολύτως τίποτε για την προώθηση των αποφάσεων αυτής, για την διαμόρφωση των οποίων είχαν υπό τις τότε συνθήκες αποφασιστική και μέγιστη συμβολή.

Αντί, λοιπόν, να πανηγυρίζουμε για κάτι το οποίο έξι μήνες δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα, και μάλιστα δηλώνοντας δημοσίως παντελή άγνοια, όχι μόνο εάν θα ανασταλούν τα ως άνω άρθρα αλλά και για την τελευταία απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου, ας αντιληφθούν, τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς, ότι η διάσπαση των δυνάμεων της Ελληνικής συμβολαιογραφίας, ο διχασμός του σώματος και η μικροπολιτική, καθώς και η επίκληση ιδιαιτέρων προσωπικών σχέσεων με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, κακό μόνο κάνουν στην Ελληνική συμβολαιογραφία, όπως άλλωστε σημειώνει και η ΣΕΣΣΕ στην ομόφωνη απόφασή της, που απέστειλε στους συναδέλφους της μειοψηφίας – μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΕΑΠΑΔ την 4-5-2020, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 23-6-2020 – Ηλεκτρονική Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου – Οδηγίες

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι χθες αργά το απόγευμα, ετέθη σε λειτουργία από το Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η δυνατότητα της ηλεκτρονικής χορήγησης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην ενότητα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) στην ιστοσελίδα του Φορέα και ειδικότερα  στην υποκατηγορία «ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ» της κατηγορίας «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ». Η είσοδος στην υπηρεσία αυτή γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του προσώπου, στο οποίο αφορά το ακίνητο, για το οποίο ζητείται το εν λόγω Πιστοποιητικό.

Κατά την είσοδο στην υποκατηγορία «ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ», επιλέξτε στο μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» την επιλογή «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» και ακολουθείτε βήμα – βήμα τις οδηγίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επισυνάπτεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Οι συγκεκριμένες οδηγίες αναλύουν βήμα προς βήμα τις ενέργειες για τη συμπλήρωση της αίτηση, που αφορά στην πιο συνηθισμένη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει δήλωση και το ακίνητό του έχει συμπληρωθεί στους Πίνακες Ανάρτησης. Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, είτε έχει μεν υποβάλλει δήλωση αλλά το ακίνητό του δεν έχει συμπεριληφθεί στους Πίνακες της Ανάρτησης, είτε δεν έχει υποβάλλει δήλωση για το ακίνητο που αιτείται, ακολουθούνται μεν οι ίδιες ως άνω οδηγίες, αλλά επιπροσθέτως θα χρειαστεί επισύναψη συγκεκριμένων εγγράφων, όπως αυτά θα ζητηθούν από την εφαρμογή και, ενδεχομένως, επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης