Ανακοίνωση Συλλόγου 26/7/2019 – Λειτουργία υπηρεσιών κατα το μήνα Αύγουστο 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το μήνα Αύγουστο, η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2019 έως 10.8.2019, καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών, θα γίνει από 3.9.2019 έως 10.9.2019 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επίσης, ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 12.8.2019 έως και 16.8.2019 λόγω εργασιών αντικατάστασης των λογισμικών προγραμμάτων.

               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Λειτουργία Λογιστηρίου – Ταμείου από 16-7-2019 έως και 19-7-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Λογιστηρίου – Ταμείου του Συλλόγου στο νέο λογισμικό σύστημα, οι συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα 16.7.2019 έως 19.7.2019 θα πραγματοποιούνται από 11:00 π.μ. έως 14:00 μμ..

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου για αναστολή πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για επαν. εκλογές 14-7-2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την επαναληπτική ψηφοφορία της 14ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 51691/11-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εν όψει της διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας στο 33ο Εκλογικό Τμήμα του 33ου Διαμερίσματος της Α’ Περιφέρειας Αθηνών στις 14 Ιουλίου, οι διεξαγωγές πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αναστέλλονται έως και την 19η Ιουλίου 2019

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Κοινοποίηση εργασίας για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλεται συνημμένα σχετική ενημέρωση για τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του συμβολαιογράφου-μέλους του Δ.Σ. του Σ.Σ..Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Αθανάσιου Δράγιου, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της CNUE στις Βρυξέλλες στις 07.06.2019 υπό την Προεδρία του Ισπανού Jose Ignacio Goma Lanzon.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης        

Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Αναστολή εργασιών στα Πρωτοδικεία Αθηνών & Θεσσαλονίκης κατά τις εκλογές 7-7-2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή εργασιών σε Πρωτοδικεία Αθηνών & Θεσσαλονίκης κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 304/27-6-2019 Ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων για την αναστολή εργασιών δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και πλειστηριασμών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι, ειδικότερα προκειμένου για τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι εργασίες αναστέλλονται από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Aνακοίνωση Συλλόγου 2019-Υποβολή αιτήσεων για κλήρωση στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 5-7-2019 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση που θα διενεργηθεί την Τετάρτη 31-7-2019 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής.

Η εν λόγω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, ή κατατίθεται στην Υπηρεσία στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

Εφόσον η αίτηση εγγραφής κατατεθεί στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, το έντυπο της αίτησης μπορεί να εκτυπωθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ Θερινής Περιόδου 2019

ΘΕΜΑ: Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. Θερινής Περιόδου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το από 10-6-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήμα Εσόδων – Παροχών της πρώην Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων και νυν Γεν. Δ/νσης Καταβολής Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., μας ενημέρωσαν για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θερινής περιόδου 2019 και τον τρόπο και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών συμβολαιογράφων.

1) Συγκεκριμένα:

• Από 10/06/2019 έως 14/06/2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις  αποκλειστικά από τους ενδιαφερομένους της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου.
•  Από 17/06/2019 έως 28/06/2019  θα υποβάλλονται αιτήσεις  από τους ενδιαφερομένους της Β’, Γ’ και Δ’ (ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές κι όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά το πέρας τους, ή αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός των κατωτέρω οριζομένων ορίων ηλικίας δεν θα γίνονται δεκτές. Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019 μπορούν να συμμετέχουν για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 έως και 31/12/2013.

2) Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως το σύνολο των στοιχείων που περιέχει (συνημμένο υπόδειγμα) και να συνοδεύεται από μία φωτογραφία του παιδιού.

3) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και να είναι ασφαλιστικά ικανοί.

4) Συνημμένο επίσης αποστέλλεται αρχείο με καταστάσεις των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, όπου εμφανίζονται και οι προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκήνωση και κατασκηνωτική περίοδο.

5) Τέλος, επισυνάπτονται χρήσιμες οδηγίες προς τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Περαιτέρω, σας επισημαίνουμε ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αδύνατη η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Σεμινάριο 13/6/2019 – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιο-γράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση του με αριθμό πρωτοκόλλου 61074/07-06-2019 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με θέμα τη «Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων – ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών», το οποίο θέτει ως νέα καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης την 31η Αυγούστου 2019, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13.06.2019 και ώρα 15:30 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, με θέμα:

Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ (ΚΥΑ 63577/Β’/2380/21-06-2018) – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας.

Με Εισηγητές:

– Θεόδωρο Χαλκίδη, Γενικό Γραμματέα Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

– Γεώργιο Σουρμελή, Research and Development Manager Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ,

– Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της   Διεύθυνσης Εταιρειών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Επανάληψη Σεμιναρίου για Αυθαίρετα στον Πειραιά 18/6/2019

ΘΕΜΑ: Επανάληψη Σεμιναρίου για τα Αυθαίρετα στις 18/6/2019 στον Πειραιά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

            Σας ενημερώνουμε ότι, το σεμινάριο που πρόκειται να διεξαχθεί αύριο (Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 16.00) στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου, με θέμα «Εγκύκλιος 49581/2019 – Έκδοση οικοδομικών αδειών – Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων», θα επαναληφθεί στα Γραφεία του Συλλόγου στον Πειραιά στις 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, με τους ίδιους εισηγητές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Σεμιναρίου για τα αυθαίρετα-11.06.19

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση της με αριθμό 49581/2075/2019 εγκυκλίου, η οποία διευκρινίζει διατάξεις του Ν.4495/2017 με τίτλο «Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης», την Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 16.00 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας με θέμα:

Εγκύκλιος 49581/2019-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων.

Με Εισηγητές:

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Γεώργιο Πούλιο-Νομικό Σύμβουλο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κων/νο Τσελίκη-Μηχανικοί-μέλη του Help Desk του Τ.Ε.Ε. για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: