Aνακοίνωση 24.1.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
emailpasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  24 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

                    ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       σας γνωρίζουμε ότι,

Στις  27 Ιανουρίου 2022 ,ημέρα Πέμπτη,θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός  Φεβρουαρίου 2022.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοινώσεις 10.1.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4

10678  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565

email: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  10 Ιανουαρίου  2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι,

1.Σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης τόσο στον  Νόμο 4387/2016 όσο και στον Νόμο 4670/2020 υπεγράφη πριν λίγες ημέρες εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία  (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου),του χορηγείται μία μόνο εθνική σύνταξη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροισμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικές αιτίες) το ανώτατο όριο  μιας πλήρους  εθνικής σύνταξης  (384 ευρώ).

Η νέα αυτή εγκύκλιος αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουρίου 2022  και μετά και δεν έχει αναδρομική ισχύ  και

2.Από  σήμερα (10 Ιανουαρίου 2022) λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης  (ΤΕΚΑ)  teka.gov.gr.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση

Αθήνα  29 Δεκεμβρίου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                   Σας γνωρίζουμε ότι,

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ισχύει το Νέο Επικουρικό Σύστημα (Νόμος 4826/2021 ,ΦΕΚ Α΄ 160 /7.9,2021) για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Ο νέος νόμος προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι   ότι δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί  (κουμπαράδες) στους οποίους θα κατευθύνονται οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση ,καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές τους.Οι  εισφορές των νέων δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των σημερινών συνταξιούχων αλλά θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται δημιουργώντας ένα αποθεματικό,από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές συντάξεις.Το αποθεματικό αυτό το διαχειρίζεται  το Τ.Ε.Κ.Α,που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Θα υπάρχουν και τρία επενδυτικά προφίλ,μεταξύ των οποίων θα επιλέγει  ο ασφαλισμένος (συντηρητικό,ισορροπημένο,επιθετικό.Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε  νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη,η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού  των εισφορών και αποδόσεων.Με το νέο επικουρικό σύστημα το ύψος των εισφορών παραμένει ως έχει. 

Να τονιστεί :

ότι η μεταρρύθμιση αφορά μόνο την επικουρική ασφάλιση και τους νέους εργαζόμενους και η κύρια σύνταξη παραμένει ως έχει.

ότι επίσης στο νέο νόμο προβλέπονται δύο εγγυήσεις.

προς τους ασφαλισμένους του υφισταμένου συστήματος, ότι οι συντάξεις τους θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τους τωρινούς κανόνες και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή σύνταξης και

προς τους ασφαλισμένους του νέου συστήματος ότι η σύνταξη που θα λάβουν θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο ποσό των εισφορών που έχουν καταβάλει σε πραγματικούς όρους – δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση του πληθωρισμού.

Επιπλέον το σύστημα προβλέπει:

Πρώτον, σε ασφαλισμένους που δεν συμπληρώσουν δεκαπενταετία ασφάλισηςεπιστροφή των εισφορών τους σε πραγματικούς όρους (αλλά όχι των  αποδόσεων των επενδύσεών τους).

Δεύτερον, σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου με χαμηλές εισφορές, παροχή σύνταξης  που να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στις εισφορές δεκαπενταετίας ανειδίκευτου εργάτη.

   Από την 1.1.2023 μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στο νέο ταμείο οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών,οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.

                                                                        Μ ε    τ ι μ ή 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ευχές

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α.Σας γνωρίζουμε ότι καταβάλλονται σήμερα,πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων οι  κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2022.

 Β.Η Πρόεδρος και τα Μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σας εύχονται Χαρούμενα Χριστούγεννα ,χρόνια πολλά  και ο Νέος Χρόνος 2022 να  φέρει σε σας και στις οικογένειές σας Αγάπη ,Υγεία, Ευτυχία και  Ειρήνη.

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15.11.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  15 Νοεμβρίου 2021

                                                                                              

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                  Α. Σας γνωρίζουμε ότι,

Α.Καταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου .

Την Παρασκευή στις 26 Νοεμβρίου 2021 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου.

 Β.ΝΕΕΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ  e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)

Στο πλαίσιο της βελτίωσης, της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων,των συνταξιούχων και εργοδοτών την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους,την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάταων και γενικά της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας από τη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 των νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ως ακολούθως:

1 .της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ι΄ Θεσσαλονίκης, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης (οδός Βασιλέως Γεωργίου 27, ΤΚ 57008, Θεσσαλονίκη,  e-mail  (td.ithes@efka.gov.gr)  και τηλέφωνα (2310782990-2310785322).

2.της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Α΄ Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία (οδός Θερμοπυλών 72, ΤΚ 35133, Λαμία). e-mail  ((td.afthiot@efka.gov.gr)  και τηλέφωνα (2231056204-2231056205).

3.της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Α΄ Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα (οδός Ιωαννίνων 14, ΤΚ 26223, Πάτρα). e-mail (td.aachaias@efka.gov.gr) και τηλέφωνα (2610466268 – 2610466269).

4.της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Β΄ Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα (οδός Kορίνθου 331 & Γούναρη, ΤΚ 26222, Πάτρα). e-mail (td.bachaias@efka.gov.gr) και τηλέφωνα (2610367229- 2610367203).

5.της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Β΄ Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια (οδός Δημητρίου Υψηλάντη 12, ΤΚ 13341, Άνω Λιόσια). e-mail  (td.bditattik@efka.gov.gr)  και τηλέφωνα (2102380740 -2102475489).

6.της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄ Πειραιώς με έδρα το Κερατσίνι (οδός   Ταξιαρχών 128, ΤΚ 18648, Δραπετσώνα).e-mail (td.cpireas@efka.gov.gr) και τηλέφωνα (2104060180- 2104060121).

7.της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ  Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (οδός Κορίνθου 331 & Γούναρη, Πάτρα, ΤΚ 26222) e-mail (patra@keao.gov.gr)  και τηλέφωνα ( 2610367225-2610367221-2610367226).

8 .της Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Αττικής (οδόςΑγίουΚωνσταντίνου     16, ΤΚ 10431, Αθήνα) e-mail (a.athinas@keao.gov.gr)  και τηλέφωνα (2105225281- 2105202784).       

                                                                        Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8.11.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  8    Νοεμβρίου  2021

 

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Πύργος Ελέγχου στον ΕΦΚΑ ,ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων αλλά και εκείνων που εκδίδονται καθημερινά από τις Διευθύνσεις απονομών του Οργανισμού.Το νέο ψηφιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στο πράσινο κτήριο  του ΕΦΚΑ στη Λεωφόρο Κηφισσίας.

 2    ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ  ΣτΕ  ΓΙΑ  ΧΡΕΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα  Κονιδιτσιώτου) με την υπ’ αριθμ. 1833/2021 απόφασή της έκρινε ότι το άρθρο 95 παρ. 1 του νόμου 4387/2016, που όρισε ως γενικό κανόνα την 20ετή παραγραφή για αξιώσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όσων υπάγονται στον ΕΦΚΑ, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Η άνω απόφαση έχει σαν αποτέλεσμα  ότι για αυτές τις απαιτήσεις ισχύει πλέον 10ετής παραγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ .Δεν διαγράφονται χρέη, που έχουν  βεβαιωθεί.

                                                                        Μ ε    τ ι μ ή            

                                                                                                                                                            

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.10.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
email: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  25 Οκτωβρίου 2021

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η                                            

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Την Τετάρτη  27 Οκτωβρίου  2021 θα γίνει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων (μηνός Νοεμβρίου) σε  παλαιούς συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το Μάιο του 2016 κι έλαβαν τον περασμένο Σεπτέμβριο αναδρομικά λόγω της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης για τα πάνω από 30 έτη ασφάλισής τους.

Οι αυξήσεις έρχονται σε εφαρμογή του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020) μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Με βάση τον νόμο, η πληρωμή των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Οι πρώτες δύο δόσεις (που αφορούν το 2020 και το 2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους του μηνός Νοεμβρίου.

Σε σύνθετες περιπτώσεις συνταξιούχων,  που  χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, που επίσης λάμβαναν σύνταξη προ του Μαΐου 2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους  πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 2021. Από αυτούς τελικά θα πληρωθούν αναδρομικά  όπως και όσοι θα λάβουν την Τετάρτη τις αυξήσεις,όσοι πληρούν τις τρεις  παρακάτω προϋποθέσεις :

Εχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Εχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το Μάιο του 2016.

Διατηρούν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης που  διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και γι’ αυτό δεν έλαβαν αναδρομικά, δεν θα λάβουν και αυξήσεις, καθώς με αυτά τα ποσά καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος από την προσωπική τους διαφορά.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 11.10.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  11 Οκτωβρίου  2021

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι,

1.ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας  ενημέρωσε ότι συζητήθηκε  στις 6  Οκτωβρίου  2021   η  προσφυγή  4  συναδέλφων μας ενώπιον του 13ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 .

Στις  26 Οκτωβρίου 2021 ,ημέρα Τρίτη,θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.10.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

 

                                                                             Αθήνα  1 Οκτωβρίου 2021

                                                                                           

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                  Σας γνωρίζουμε ότι,

Για οποιαδήποτε απορία των συνταξιούχων λειτουργεί σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ  1555  επίσης από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου    2021  στην ιστοσελίδα του  e-ΕΦΚΑ η πλατφόρμα  www.efka.gov.gr   θα είναι διαθέσιμη για απαντήσεις  σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τους συνταξιούχους.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS NET  .

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27.9.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
email: pasysysy@gmail.com

 

                                                                            Αθήνα  27 Σεπτεμβρίου 2021

                                                                                               

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                  Σας γνωρίζουμε ότι,

     Ι.  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 οι παλαιοί  συνταξιούχοι πριν από το Μάιο του 2016 με χρόνο ασφάλισης πάνω από 30 έτη που διατηρούν μικρή η μηδενική  προσωπική διαφορά  με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου θα πληρωθούν αναδρομικά 22 μηνών που ανατρέχουν στον Οκτώβριο 2019 από τις αυξήσεις που τους αναλογούν μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με τα νέα και μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης  που εισήγαγε ο Ν.4670/2020 .

Στο τέλος Οκτωβρίου 2021  με την πληρωμή της σύνταξης του Νοεμβρίου θα πληρωθούν αυξήσεις 2 μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.Προσοχή οι αυξήσεις θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις  εκ των οποίων οι 2 πρώτες (2020 και 2021)   φοι,ως άνω  και οι άλλες τρεις στα έτη 2022,2023 και 2024.

   ΙΙ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ   e-ΕΦΚΑ

Από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου  2021 οι συνταξιούχοι θα μπορούν να έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση  μέσα από την ειδική πλατφόρμα ,που θα τεθεί σε  λειτουργία στην ιστοσελίδα του  e-ΕΦΚΑ : α) σχετικά  με την εκκαθάριση των αναδρομικών β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός  χωρίς  να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους κ.λπ.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS NET  .

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση