Ανακοίνωση 19.1.2023

                                                                  ΑΘΗΝΑ 19 Ιανουαρίου  2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

                                  Σας γνωρίζουμε ότι ,

1. Μετά την παράσταση διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό των συνταξιουχικών Οργανώσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στις 13 Ιανουαρίου 2023 υποβλήθηκε την ίδια μέρα στον Πρωθυπουργό ,στο Μέγαρο Μαξίμου ,σχετικό υπόμνημα από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ,στις οποίες συμμετέχει και ο Σύλλογός μας ,για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατανομής και απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών  από τις συντάξεις προερχόμενα από την εισφορά  ΕΥΡΩ 0,20 (αρ.102 Ν.4387/2016).

 2.Στις 17.1.2023 πραγματοποιήθηκε Επίσκεψη  με Ξενάγηση μελών του Συλλόγου μας στην έκθεση το Επος της Ανατολής στη φαντασία των Ελλήνων ,η Μικρασιατική καταστροφή στη λογοτεχνία του μεσοπολέμου ,στον εκθεσιακό χώρο Ιωάννης Μακρυγιάννης της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

 3.Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου 2023. 

                                                                 Με τιμή

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗ  ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ 

Ευχές

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

   Η Πρόεδρος και τα Μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σας εύχονται καλά Χριστούγεννα  και καλή Υγεία,Χαρά και Ευτυχία το νέο έτος 2023

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

Ανακοίνωση

       Αγαπητοί Συνάδελφοι,

                                                 σας γνωρίζουμε ότι,

1. το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας ενημέρωσε ότι η δικάσιμος των προσφυγών  συναδέλφων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών που είχε προσδιορισμεί για τις 12 Δεκεμβρίου  2022  αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου  του έτους 2023 .

2.Στις  12 Δεκεμβρίου 2022 εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση συναδέλφων με αίτημα το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης των συνταξιοδοτηθέντων πριν τις 13.5.2016 να υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που πράγματι έχουν καταβάλει με προσαύξηση από τους κοινωνικούς πόρους.Είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως .

 3.Την Tετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις.

                                                  Με τιμή

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

Ν.4997/2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4997/2022 – ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.

Σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου:

Προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ευάλωτους συνταξιούχους,

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια  ,τα οποία  απαιτεί ο Νόμος στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού.

 Παραγραφή αξιώσεων e-ΕΦΚΑ

Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο η οφειλή μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται.  Οφειλές που δημιουργούνται από 1/1/2026 και μετά θα παραγράφονται στα 5 χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών ο φειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών σε 24 δόσεις

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, μετά από αίτηση των οφειλετών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Προσδιορισμός ακαθάριστου συνολικού ποσού επικουρικής σύνταξης

Θεσπίζεται ανώτατο όριο για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που ανέρχεται στα 6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης (1.382,40€ /μήνα).

Διευκολύνεται η απονομή σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ

                                                                               Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 .

              

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4   Τ.Κ.10678  ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

ΑΘΗΝΑ, 7 Νοεμβρίου  2022

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 3/11/2022

με επιτυχία η επίσκεψη μελών του Συλλόγου μας στον εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου Τσίλλερ – Συλλογή Λομβέρδου  στην Αθήνα στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 6  με ξεναγό τη κυρία Φατώλα από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗ  ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 17.10.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

          Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

  1. ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ .Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας ενημέρωσε ότι προσδιορίστηκαν οι  δικάσιμοι όλων  των υπόλοιπων προσφυγών  των συναδέλφων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τις 12 Δεκεμβρίου 2022,24 Φεβρουαρίου 2023,28 Μαρτίου 2023 και 5 Απριλίου 2023.Οι ενάγοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως  από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Πλατή.
  2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  ΑΡ.102 Ν.4387/2016.Μετά από την απάντηση από τους αρμόδιους φορείς ,ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η υπουργική απόφαση,σε σχετική υποβληθείσα αίτηση  για την απόδοση του ποσού των 0,20 λεπτών του αρ. 102 Ν.4387/2016 ,κατατέθηκε,όπως είχε αποφασιστεί από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στις 5.10.2022 από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Βρακά προσφυγή κατά  του ΕΦΚΑ  και του Υπουργείου Εργασίας  με την οποία ζητούμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιγράφονται  στον άνω Νόμο και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών  για τα έτη 2018,2019,2020 και 2021.
  3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 θα καταβληθούν  την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

          Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συντάξεις Οκτωβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  22 Σεπτεμβρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 .

                

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 θα καταβληθούν  την Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Δεξίωση Προεδρικού Μεγάρου 24.7.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  25  ΙΟΥΛΙΟΥ  2022

ΔΕΞΙΩΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 48η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 48η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΊΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΣΕΑΠΑΔ  ΚΥΡΙΟΣ Γ.ΡΟΥΣΚΑΣ , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Α ΚΥΡΙΟΣ Δ.ΒΕΡΒΕΣΣΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ

                              Γ Ι Α  Τ Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συνημμένα αρχεία:

  • f1 (481 kB)

Συντάξεις Αυγούστου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  21 Ιουλίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 .

                

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 θα καταβληθούν  την Τετάρτη  28  Ιουλίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση