ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Ιουλίου 2022.

                                                           Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συντάξεις μηνός Ιουνίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  26 ΜΑΪΟΥ 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .    

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 θα καταβληθούν  σήμερα  στις  26 Μαϊου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4   Τ.Κ.10678  ΑΘΗΝΑ
 Τηλ.210 3303565
emailpasysysy@gmail.com                         Αθήνα  20 Μαϊου 2022 

                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.:646                                             

A N A K O I N Ω Σ Η 

Α) Το  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση της 15 ΜΑΪΟΥ 2022, κατά την πρώτη αυτού Συνεδρίαση που έγινε στις 19 Μαϊου  2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                            ΓΟΝΤΙΚΑ -ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                   ΚΙΡΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
4.ΤΑΜΙΑΣ:                                  ΛΙΩΤΗ-ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
5.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
6.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          ΚΛΙΚΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
7.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:                         ΚΑΡΑΒΙΑ-ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                                                                

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ    ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ                                                                               

                                                           ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

     Γίνεται μνεία  ότι το  εκλεγέν μέλος του Δ.Σ.στις άνω αρχαιρεσίες  Φωτεινή Ρήγα, πριν από τη συγκρότηση σε σώμα  του Δ.Σ.υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους  στις 17.5.2022,την οποία έκανε αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο και την κενωθείσα  θέση της σύμφωνα με το Καταστατικό κάλυψε κατόπιν αποδοχής του Δ.Σ.  το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Αλεξάνδρα Καραβία – Λαμπαδαρίδου.   

                  

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

    ΤΣΙΛΙΒΗ-ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ)

     ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

      ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ-ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

         Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.

 Θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας συνεχίζοντας τη δράση μας για την προώθηση και επίλυση των εκκρεμών μας συνταξιοδοτικών προβλημάτων  και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

                                         Με   συναδελφικούς    χαιρετισμούς

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   ΑΓΓΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ                          ΑΘΗΝΑ 16.5.2022
Γ.  ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4-Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. 643
ΤΗΛ 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com                                                      

                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στις 15 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,η οποία ήταν Απολογιστική  και Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής με τριετή θητεία.

Τα  αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 215 μέλη.Εγκυρα ψηφοδέλτια 214 ,Ακυρο 1.

Ελαβαν   :

 

                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

         1)ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου          έλαβε ψήφους 199

2)ΑΓΓΑΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γερασίμου                  »         »      111

3)ΚΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου                                                »         »        89

4)ΛΙΩΤΗ – ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Θωμά                                             »         »        80

 5)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) του Εμμανουήλ   »         »        63

 6)  ΚΛΙΚΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  του Δημητρίου                                             »        »         43

7)  ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ       του Αναστασίου                                           »        »         33

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)ΚΑΡΑΒΙΑ – ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη      »        »         32

β)ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                     »        »         20 

                                                                                           του Δρακούλη

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αθανασίου                                       »        »      157

 βΤΣΙΛΙΒΗ-ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του Ηλία            »       »        72

γ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΜΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου              »       »         70

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ – ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου          »        »        60

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

                    ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ

Ανακοίνωση ευχές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα 15 Απριλίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΥΧΕΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

1.Σας γνωρίζουμε ότι ,εν  συνεχεία της από  11 Οκτωβρίου 2021 ανακοινώσεώς μας σχετικά με την εξέλιξη της προσφυγής 4 συναδέλφων μας , η οποία είχε ασκηθεί το 2017, σας ενημερώνουμε ότι στις 06/04/2022 εξεδόθει η με αριθμό 4552/2022 απόφαση του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αναστέλλει την πρόοδο της  άνω δίκης έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας  επί του          προδικαστικού ερωτήματος που υποβλήθηκε με την 8898/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακολούθως θα ορισθεί νέα δικάσιμος.

2 .Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται καλή Ανάσταση και Χαρούμενο Πάσχα.

Μ ε    τ ι μ ή            

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού                          Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Kαταβολή συντάξεων Μαϊου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  11 Απριλίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 .

                

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΜΑΪΟΥ 2022 θα καταβληθούν στις  19 Απριλίου 2022  (Μεγάλη Τρίτη).

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση εκλογών

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογράφων :

Ονομα…………………………………

Επώνυμο……………………………………του…………………………..

Διεύθυνση………………………………………………………………….

Τηλέφωνο……………………………………

Προς τ…………………………………………………………………………….

Με το παρόν σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ  να με αντιπροσωπεύσετε  στην ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των μελών  του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων που θα πραγματοποιηθεί την 8ην Μαϊου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. εις τα , επί της οδού  Γ. Γενναδίου αριθ. 4,  1ος  όροφος,  Γραφεία του Συλλόγου μας ή στην μετ’αναβολή οριζόμενη στον αυτό τόπο και ώρα και ψηφίσετε αντ’ εμού σε όλα τα θέματα που αναγράφονται στη πρόσκληση, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση και κατά την απόλυτη κρίση σας, επιφυλάσσομαι δε να ασκήσω το δικαίωμα του εκλέγειν και να εκφράσω κατά την κρίση μου την προτίμηση υπέρ οιουδήποτε Υποψηφίου του  Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής αποστέλλοντας  εγκαίρως το ψηφοδέλτιο σε ενσφράγιστο φάκελο προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να παραδοθεί στην Eφορευτική  Επιτροπή.

Τόπος                                   Ημερομηνία

Ο  Εντολέας

Να τεθεί ευανάγνωστα η υπογραφή

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Με την παρούσα πληρεξουσιότητα μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο με τη παραπάνω εντολή οποιονδήποτε γνωστό συνάδελφο μέλος του Συλλόγου μας.

Προς διευκόλυνσή σας και ενδεικτικώς, εφ’ όσον δεν γνωρίζετε άλλο συνάδελφο, υποψήφιο ή μη μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο έναν από τους παρακάτω αναγραφόμενους συμβούλους.

Νίκη Γόντικα

Δήμητρα Ιωάννου

Ευαγγελία Αγγάνη

Δομνίκη Αλευρά

Ιωάννη Κιράνη

Μαρία Λιώτη

Φωτεινή  Ρήγα

Ψηφοδέλτιο εκλογών

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

                                 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

                               στις  15 Μαϊου 2022

  

            ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

              

Α)     ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

ΑΓΓΑΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γερασίμου

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) του Εμμανουήλ

ΓΟΝΤΙΚΑ – ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου

ΚΑΡΑΒΙΑ – ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη

ΚΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΛΙΚΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  του Δημητρίου

ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  του Δρακούλη

ΛΙΩΤΗ – ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Θωμά

ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αναστασίου

 Β)  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αθανασίου

ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ – ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΜΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

OΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4   Τ.Κ.10678  ΑΘΗΝΑ

Τηλ.210 3303565

e-mail: pasysysy@gmail.com

ΑΘΗΝΑ  8 Απριλίου  2022

Αριθ. Πρωτ. 638

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΕ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15/5/2022

Κυρίες  και  Κύριοι  Συνάδελφοι,

Ως γνωστόν η Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου απολογιστική και αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου επταμελούς (7μελούς)  Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς (3μελούς) Εξελεγκτικής Επιτροπής για την προσεχή τριετία (2022-2024) θα γίνει στις 15 Μαϊου 2022 και ώρα 10:30 στην αίθουσα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου,Γ.Γενναδίου αριθμός 4,Αθήνα,1ος  όροφος,της οποίας η πρόσκληση σας έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 8 Απριλίου 2022 ,αφού  έλαβε υπόψη τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων ανακήρυξε τους υποψηφίους για το Διοικητικό  Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή τα ονόματα των οποίων συμπεριελήφθησαν σε Ενιαίο Ψηφοδέλτιο.

Προκειμένου να ψηφίσετε κατά τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαϊου 2022(δεδομένου ότι η πρώτη Συνέλευση της 8 Μαϊου 2022 δεν θα πραγματοποιηθεί ελλείψει απαρτίας), σας αποστέλλουμε εσωκλείστως το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής  του Συλλόγου μας, καθώς και ένα μικρό φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου  που θα τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιό σας και ένα μεγαλύτερο φάκελο με τη διεύθυνση του Συλλόγου μας για την αποστολή του.   Η διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Στο ψηφοδέλτιο μπορείτε να βάλετε από 1 μέχρι και  7 σταυρούς  για τους συμβούλους  του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι παραπάνω, και για την Εξελεγκτική Επιτροπή από  1  μέχρι  3   όχι παραπάνω γιατί θα είναι άκυρο.

Το ψηφοδέλτιο αυτό θα το βάλετε στο μικρό φάκελο που σας αποστέλλουμε, θα   τον   κλείσετε και δεν θα γράψετε τίποτε σ΄αυτόν . ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΣ .

Στη συνέχεια τον μικρό φάκελο θα τον βάλετε στο μεγαλύτερο

φάκελο που σας αποστέλλουμε ,όπου απαραιτήτως σ’αυτόν θα αναγράφεται ο αποστολέας και θα τον αποστείλετε εγκαίρως στα Γραφεία του Συλλόγου μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο μικρός φάκελος θα είναι λευκός και κλειστός χωρίς τίποτα να αναγράφεται σ’ αυτόν και  ο φάκελος αποστολής να έχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι Ταμειακώς εντάξει μέχρι και το έτος 2021 (αφού έχουν αποπληρώσει τις συνδρομές των ετών 2019,2020 και 2021).Παρακαλούμε να στείλετε τις συνδρομές σας ή με επιταγή μέσω ΕΛΤΑ ή με κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANK  στον με αριθμό 00260201950102823754  με ΙΒΑΝ GR 9002602010000950102823754 του Συλλόγου μας, με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.

Σημείωση:

Αν το μέλος δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν θα υπολογισθεί το ψηφοδέλτιό του, ούτε η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευσή του  στην Γενική Συνέλευση.

Η αποστολή πληρεξουσιότητος        στην περίπτωση μη αυτοπροσώπου παρουσίας είναι απαραίτητη για να προσμετρηθεί το μέλος στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

Σας αποστέλλουμε εσωκλείστως και το σχετικό πληρεξούσιο.-εξουσιοδότηση.

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπροσώπου παρουσίας,παρακαλείσθε  είτε ταχυδρομικώς  να αποστείλετε είτε διερχόμενοι από τα γραφεία του Συλλόγου μας να παραδίδετε το πληρεξούσιο μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο,που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους της ΕΠΑΡΧΙΑΣ  να αποστείλουν το φάκελο και την εξουσιοδότηση εγκαίρως λόγω δυσλειτουργίας των ΕΛΤΑ  ώστε να παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι  τις 13 Μαϊου 2022 (εργάσιμη ημέρα των γραφείων  μας) για να προσμετρηθεί στις εγκύρους ψήφους της άνω ψηφοφορίας.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας εκτός από την παρούσα ανακοίνωση με τις οδηγίες,έχουν αναρτηθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο και η Πληρεξουσιότητα-Εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση στην Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη μας όπως προσέλθουν τηρούντες τα πρωτόκολλα της  πανδημίας (μάσκες,αποστάσεις κ.λπ.). Η έναρξη της ψηφοφορίας  θα γίνει μετά τον απολογισμό και τη συζήτηση των θεμάτων, υπολογίζουμε γύρω στις  12.30 μ.μ.

ΛΗΞΗ ψηφοφορίας ώρα 15.00μ.μ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

Καταβολή συντάξεων Απριλίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  22 Μαρτίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Απριλίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση