ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ του ΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων

Συνημμένα αρχεία:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ του ΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων

Συνημμένα αρχεία:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ του ΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων

Συνημμένα αρχεία:

Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ του ΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων…

Συνημμένα αρχεία: