Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Δελτίο τύπου-Τηλεδιάσκεψη ΣΕΣΣΕ με Υπουργό Επικρατείας κ.Γεώργιο Γεραπετρίτη

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την 14/05/2020, σε συνέχεια του με ΑΠ 210/11.05.2020 εγγράφου της ΣΕΣΣΕ, η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της ΣΕΣΣΕ με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1) Η ηλεκτρονικοποίηση σειράς ενεργειών που μέχρι σήμερα, ο συμβολαιογράφος διενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του χειρόγραφα και με επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα που υφίστανται σχετικά με την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

2) Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο έλεγχος αυτής κατά την υποβολή της στις ΔΟΥ και ορισμός της ευθύνης των συμβολαιογράφων στο να ανταποκρίνονται τα προσδιοριστικά του μεταβιβαζόμενου / κληρονομιαίου ακινήτου ή δικαιώματος στο συμβόλαιο στοιχεία προς εκείνα της δήλωσης του ΦΜΑ.

3) Η απλούστευση του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Επί των ως άνω θεμάτων ο κ. Υπουργός Επικρατείας εξέφρασε τα κατωτέρω :

1) Επί του θέματος της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών που μας αφορούν, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά υψηλή για όλους μας η ανάγκη να ηλεκτρονικοποιηθεί το σύστημα μεταβίβασης ακινήτων και αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και έθεσε τη βάση για τη δημιουργία επαφών τόσο υψηλής πολιτικής, που θα καθορίζει και θα συντονίζει την κατεύθυνση των εργασιών, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου μέσω των υποβληθησόμενων προτάσεων να έχουμε εν τέλει ένα πιο άρτιο σύστημα.

2) Επί του θέματος της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και της απλούστευσης του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας ο κ. Υπουργός, πέραν της γνώσης του για το αντικείμενο και τα προκύψαντα προβλήματα, μας έκανε κοινωνούς ενός τρίπτυχου σχεδίου δράσης και συγκεκριμένα :

α) της ψηφιοποίησης της όλης διαδικασίας, όπου όλα τα δεδομένα γεωχωρικά στοιχεία των ακινήτων θα βρίσκονται σε μία πλατφόρμα, η οποία θα είναι έτοιμη σύντομα και η αντικειμενική αξία ακινήτων θα υπολογίζεται με ασφάλεια μέσω των σχετικών αλγορίθμων.

β) της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που αφορά τη μεταβίβαση των ακινήτων, κωδικοποίηση, που αφορά όχι μόνο την ερμηνεία αλλά κυρίως την αποκάθαρση απαρχαιομένων και αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κώδικας, που θα επιλύει τα προκύπτοντα μέχρι σήμερα προβλήματα και

γ) της εκπαίδευσης των συμβολαιογράφων στη νέα πλατφόρμα ψηφιοποίησης, εκπαίδευση, που θα είναι ουσιαστική και θα διαρκέσει ικανό χρονικό διάστημα ώστε να εξοικειωθούμε με τα νέα συστήματα.

Συμφωνήθηκε αφενός η παρουσία εκπροσώπου της ΣΕΣΣΕ ως project manager στην υλοποίηση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δηλώσεων κεφαλαίου, το οποίο, όπως ενημερωθήκαμε, σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει και αφετέρου οι συναντήσεις της ΣΕΣΣΕ, ως μοναδικού θεσμικού εκπροσώπου της Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Επιπρόσθετα τα θεσμικά μας όργανα, Σύλλογοι και ΣΕΣΣΕ, να υποβάλλουν εντός ευλόγου χρόνου προτάσεις για ολόκληρο το πλέγμα φορολογίας κεφαλαίου και του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Τονίστηκε δε από τον κ. Υπουργό στην ως άνω τηλεδιάσκεψη ότι το υπάρχον μέχρι σήμερα σύστημα του εκ των προτέρων ελέγχου της δήλωσης ΦΜΑ, επιβαρύνει αρκετά γραφειοκρατικά το σύστημα και ότι μετά την υλοποίηση όλων των ανωτέρω δεν θα υπάρχει ανάγκη να διενεργείται προληπτικός έλεγχος των δηλώσεων αλλά δειγματοληπτικός κατασταλτικός.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019 – Δελτίο Τύπου – Βεσυρόπουλος Συντονιστική

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

O Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μετά από αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο αυτής κ. Γεώργιο Ρούσκα, την Αντιπρόεδρο αυτής κα Αικατερίνη Καρακάση και τα μέλη κ.κ. Βασίλειο Αρτόπουλο, Ιωάννη Κόνσουλα, Χρήστο Τερζίδη και τους Αντιπροέδρους του Συλλόγου Αθηνών κα Ελένη Κοντογεώργου και Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Τζίμα.

Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα σχετικά με την φορολογία του ΕΝΦΙΑ, τις στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή του, τα ζητήματα που ανακύπτουν στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών καθώς και οι αστοχίες και οι υπερβολές του συστήματος της σχετικής φορολογίας του ΕΝΦΙΑ, ο μεγάλος αριθμός νομικών και πολλών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και της χρήσης αυτών από τους Συμβολαιογράφους στα συμβόλαια μεταβιβάσεων καθώς και ο περιορισμός των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ο Υφυπουργός άκουσε τις προτάσεις των εκπροσώπων και συμφώνησε ότι άμεσα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση πολλών από τα ζητήματα που τέθηκαν.

Ενόψει δε της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου τον προσεχή Σεπτέμβριο αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις μεταξύ των ανωτέρω φορέων.

Συνημμένα αρχεία:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-7-2019 – Συνάντηση Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής με κυβερνητικούς αξιωματούχους για απλούστευση διαδικασιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεωργίου Ρούσκα με τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Απλούστευση Διαδικασιών

Με συνέπεια στη σταθερή δέσμευση μας για μία αδιάκοπη προσπάθεια προκειμένου να θωρακίσουμε, αλλά και να διευκολύνουμε ολοένα και περισσότερο το έργο του συμβολαιογράφου, ξεκινήσαμε ήδη τις επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς της νέας Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας συναντήθηκε, παρουσία και αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Γεώργιο Γεωργαντά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας έθεσε το μείζον ζήτημα των δυσκολιών αλλά και των σημαντικών καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην έκδοση των πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων. Ο κ. Ρούσκας επεσήμανε ότι πρόκειται για μία δυστοκία, η οποία όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα και κατά συνέπεια καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αγοραπωλησιών, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά ακινήτων, αλλά και στο ενδιαφέρον που παραμένει αμείωτο από ξένους επενδυτές.

Κατά την ιδιαίτερη και λεπτομερέστερη συνεργασία που ακολούθησε με τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Γεωργαντά, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας συγκεκριμενοποίησε τα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως με την έκδοση πιστοποιητικών από τις ΔΟΥ, των ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των βεβαιώσεων του ΤΑΠ, καθώς και τα σοβαρά κενά επικοινωνίας που αντιμετωπίζει ο κλάδος με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέλος, ο κ. Ρούσκας υπογράμμισε, θέλοντας να δώσει μία μικρή μόνο εικόνα των προβλημάτων, ότι ο μέσος όρος υπογραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων λόγω των τεράστιων δυσκολιών στην συγκέντρωση του απαιτούμενων πιστοποιητικών ανέρχεται από 20 ημέρες έως και 6 μήνες.

Ο Υφυπουργός άκουσε τις προτάσεις και τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους και συμφώνησε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση τους.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Αντιπροσωπεία Ρώσων συμβολαιογράφων από τους Συλλόγους Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, Ροστόβ, Βορονέζ κ.ά. επισκέφτηκε τα γραφεία του Συλλόγου μας εχθές, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων για τα τεκταινόμενα στις εθνικές συμβολαιογραφίες Ρωσίας και Ελλάδος, κατά την ως άνω συνάντηση πραγματοποιήθηκαν και οι εξής ενημερώσεις:

1.- Μεταρρυθμίσεις στο ρωσικό κληρονομικό δίκαιο (από την κ. Άννα Τσουγκούνοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περιοχής Βορονέζ),

2.- Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην προστασία των συμβαλλομένων στις εμπορικές σχέσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία (από την κ. Μαρία Τερέχοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αγ. Πετρούπολης),

3.- Ν. 4557/2018 «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»: Έκθεση αναφορικά με: α) την Αποτίμηση Εθνικού Κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και β) την Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης σχετικά με τις αδυναμίες των νομικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (από τον κ. Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος Δ.Σ.  ΣΣΕΑΠΑΔ) και

4.- Μια πρώτη προσέγγιση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1103 σχετικά με τα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (από τον κ. Ιωάννη Μαυράκη, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων ΣΣΕΑΠΑΔ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της ανάληψης από την Ελληνική Συμβολαιογραφία της Προεδρίας του CNUE.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου Συντονιστικής-Πλειστηριασμός στην Πάτρα-16.05.18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με συνέπεια στην ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης αναφορικά με στοιχεία πλειστηριασμού και το προφίλ των οφειλετών και εφόσον ορισμένοι εξακολουθούν κατά σύστημα πλέον να στοχεύουν στη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, θα συνεχίσει να αποκαθιστά την αλήθεια.

Ως εκ τούτου ανακοινώνεται ότι, ο πλειστηριασμός που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στην Πάτρα αφορούσε ακίνητο και ειδικότερα βιοτεχνικό κτίριο που βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Πατρών με επίσπευση Τράπεζας, με τιμή πρώτης προσφοράς 497.000 ευρώ για συνολικό ποσό οφειλής 915.000 ευρώ. Τα ως άνω στοιχεία προκύπτουν από τα δημόσια έγγραφα της δημόσιας διαδικασίας του πλειστηριασμού και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.

Καταδικάζουμε παράλληλα την άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας με αποκλειστικό στόχο τον εκφοβισμό του άμισθου δημόσιου λειτουργού-συμβολαιογράφου στην άσκηση των νομίμων καθηκόντων του. Περιμένουμε επιτέλους απ’όλους τους εμπλεκόμενους και την κοινωνία της Πάτρας να λάβει θέση για το αν οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους.

Δελτίο Τύπου – Ματαίωση πλειστηριασμών στις 18.10.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρά την επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου στις 17-10-2017, σάς πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 18-10-2017 ματαιώθηκε η διενέργεια, εκτός των άλλων, και των εξής πλειστηριασμών:

α) πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς για επαγγελματικά ακίνητα (καταστήματα και γραφεία στον Πειραιά) ιδιοκτησίας ανώνυμης εταιρείας για οφειλές 3.899.932,66 ευρώ,

β) πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για ακίνητα πτωχευμένης ανώνυμης εταιρείας (επαγγελματικός χώρος – πολυκατάστημα) για συνολική οφειλή 1.099.200,00 ευρώ,

γ) πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για ακίνητα ιδιοκτησίας ανώνυμης εταιρείας (αποθήκες στο Δήμο Ηλιούπολης) για συνολικές οφειλές 950.264,16 ευρώ και

δ) πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για ακίνητα (γκαράζ και αποθήκες στην Αθήνα) ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας για οφειλές 1.423.860,00 ευρώ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου – Δολοφονία Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη στυγνή δολοφονία του συναδέλφου δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Ενός συναδέλφου, ο οποίος διακρινόταν όχι μόνο για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά πρωτίστως για το ήθος του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η μαφιόζικη επίθεση καταδεικνύει τους κινδύνους άσκησης του νομικού επαγγέλματος που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη λειτουργία της Δημοκρατίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ματαιώσεις πλειστηριασμών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 ματαιώθηκαν μετά από δράση των συλλογικοτήτων

α) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Πειραιά για πλοίο υπό ιταλική σημαία ιδιοκτησίας κυπριακής εταιρείας για συνολικές οφειλές 12.336.000€ στις οποίες οφειλές συμπεριλαμβάνονται και απαιτήσεις ναυτεργατών.

β) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου για οικόπεδο και κτήριο γραφείων, καθώς και για κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα οικοπέδου χωρίς κτίσμα) στο Δήμο Χαλανδρίου, ιδιοκτησίας Ανωνύμου Εταιρείας για συνολικό ύψος οφειλών 21.150.000€, από τα οποία 9.000.000€ ήταν απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Δήμο Αθήνας, στην περιοχή Ψυρρή, ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου, για συνολικές οφειλές 2.500.000€.

δ) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για μεζονέτα στη Βούλα Αττικής για χρέη Ανωνύμου Εταιρείας για συνολικές οφειλές της 3.093.643€.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την επίθεση στο γραφείο της συναδέλφου-Προέδρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ακόμη μία φορά ομάδα γνωστών στο Πανελλήνιο, αγνώστων όμως στις αρμόδιες Αρχές, ασκώντας ψυχολογική βία εμφανίσθηκε στην είσοδο του γραφείου της συμβολαιογράφου και Προέδρου του συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννας Μπιλίση Χρουσαλά, φωνάζοντας συνθήματα, κολλώντας αφίσες και επιτιθέμενοι φραστικά στην θυγατέρα της, επίσης συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Δήμητρα Χρουσαλά, η οποία προσπαθούσε να εισέλθει στο Γραφείο τους. Και όλα αυτά με την παρουσία Αστυνομικής Δύναμης, η οποία για πολλοστή φορά περιορίζεται σε ρόλο απλού θεατή.

Καταδικάζουμε την συνεχώς εντεινόμενη ψυχολογική βία, που ασκείται κατά των συμβολαιογράφων είτε στις αίθουσες των Ειρη­νο­δικείων, όπου επιχειρούνται να διενεργηθούν πλειστηριασμοί, είτε και εκτός αυτών.

Είναι εμφανές ότι η συγκεκριμένη δράση των οργανωμένων ομάδων, που έχουν επιδοθεί επανειλημμένα σε πράξεις πραγμα­τικής, φραστικής ή ψυχολογικής βίας κατά των συμβολαιογράφων, που ως δημόσιοι λειτουργοί εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, έχει συγκεκριμένη στόχευση: Τον εκφοβισμό των συμβολαιογράφων, προκειμένου να μην εκτελέσουν τα καθή­κοντά τους, με αποτέλεσμα η απονομή της αστικής δικαιοσύνης να παραμείνει στην Χώρα μας ατελέσφορη ή να καταλήξει σε χέρια άλλων παραγόντων, που “διακριτικά” εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την  απονομή της δικαιοσύνης αυτής (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, ξένα funds).

 Η Πολιτεία δια των αρμοδίων Οργάνων της υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους συνεχίζει να επιτρέπει με την στάση της τις παραπάνω ενέργειες.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τοποθετηθούν με ειλικρίνεια στο τεράστιο  οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, που είναι οι πλειστηριασμοί.

Είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να αποφασίσουν ποιες κατηγορίες ο­φει­λε­τών πρέπει να τύχουν προστασίας και με ποιες προϋ­ποθέσεις από την έκθεση των ακινήτων τους σε πλειστηριασμό.

Είναι επίσης αρμόδιοι να εξηγήσουν στην κοινωνία ότι οι πλειστηριασμοί είναι το τελικό στάδιο απονομής της αστικής δικαιοσύνης, όταν δεν υπάρχει αυτόβουλη συμμόρφωση των αντιδίκων προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Είναι ακόμη αρμόδιοι να εξηγήσουν ότι οι συμβολαιογράφοι έχουν ορισθεί από το Νόμο υπεύθυνοι για την διενέργεια των πλειστηριασμών, προκειμένου να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν την τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας.

Είναι τέλος αρμόδιοι να εξηγήσουν ότι οι πλειστηριασμοί δεν γί­νονται επειδή υπάρχουν οι συμβολαιογράφοι ή επειδή το επι­θυμούν οι συμβολαιογράφοι, αλλά επειδή εκδόθηκε κάποια δι­καστική απόφαση, που επιδικάζει την χρηματική οφειλή του οφειλέτη προς τον δανειστή, επειδή ο δανειστής διά του νομικού πληρεξουσίου του έχει δώσει στο εκτελεστικό Όργανο  την εντολή προς εκτέλεση και επειδή έχει προηγηθεί η διαδικασία της κατάσχεσης και ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί είτε με την εγγύηση της παρουσίας του συμβολαιογράφου, είτε ενδεχομένως και χωρίς αυτήν με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου – Πλειστηριασμοί-Μια απάντηση στην Υπουργό κα Θεανώ Φωτίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

«ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ»

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σύμφωνα με τη νομοθεσία (διατάξεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, κλπ.) που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τα τελευταία χρόνια, υλοποιούν με γοργά βήματα τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Πέρα από την αυτονόητη υποχρέωση όλων των συμβολαιογράφων να σεβαστούμε τη νομιμότητα, της οποίας φύλακες είμαστε κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, το σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα των συμβολαιογράφων, του νομικού κόσμου και κάθε πολίτη που εμπλέκεται στους πλειστηριασμούς, για περισσότερη διαφάνεια και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών κατά τη διαδικασία της πλειοδοσίας, πρακτικών που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του οφειλέτη.

Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον περίεργο να βλέπουμε σήμερα την κα Θεανώ Φωτίου, μέλος της Κυβέρνησης και ταυτόχρονα βουλευτή που έχει ψηφίσει στη Βουλή όλες τις παραπάνω διατάξεις, να προβαίνει σε δηλώσεις υποστήριξης αυτών που συστηματικά προσπαθούν να ματαιώσουν κάθε διενέργεια πλειστηριασμού αδιακρίτως. Πέραν του γεγονότος ότι, πριν από τους συμβολαιογράφους και από κάθε πολίτη, η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρώτιστο καθήκον των μελών της Κυβέρνησης, πέραν του ότι μας είναι ακατανόητο να ψηφίζει ως βουλευτής κάποιος σειρά διατάξεων και στη συνέχεια να προβαίνει σε δηλώσεις κατά της εφαρμογής τους, τίθεται ασφαλώς και ένα ερώτημα ουσίας: αφού, όπως άλλωστε στη συνέχεια των δηλώσεών της η ίδια η κα Θεανώ Φωτίου αναφέρει, η σημερινή Κυβέρνηση έχει νομοθετήσει εκείνα τα μέτρα που αποτρέπουν, με τις προϋποθέσεις που η ίδια η Κυβέρνηση έκρινε απαραίτητες, τον εκπλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας, η προστασία ποιών επιδιώκεται με την προσπάθεια ματαίωσης κάθε πλειστηριασμού και αποφυγής της διαφάνειας της ηλεκτρονικής διαδικασίας; Των μεγαλοοφειλετών; Αυτών που συστηματικά αποφεύγουν να πληρώσουν τα χρέη τους, ενώ μπορούν; Των ελεγχομένων για μαύρο χρήμα; Και τελικά ποιούς δικαιώνει η κα Υπουργός με αυτές τις δηλώσεις;

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας