Ανακοίνωση Συντονιστικής 6.7_ Συμπληρωματικές Οδηγίες ΚΕΑΟ

 

ΘΕΜΑ: «ΚΕΑΟ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου»

Μετά την από 1η-7-2021 συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ μεταξύ αντιπροσωπείας του ΣΣΕΑΠΑΔ απαρτιζόμενης από τους κ.κ. Θ. Χαλκίδη (Γενικό Γραμματέα ΣΣΕΑΠΑΔ), Στ.Λίνα (μέλος Δ.Σ.) και Β. Αραχωβίτη ( Νομικό Σύμβουλο) και της Συντονίστριας του ΚΕΑΟ κας Β. Χατζηευσταθιάδου σχετικά με τη Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εξεδόθη το με αριθμό πρωτ. 249057/ Σ.412 / 02-07-2021 γενικό έγγραφο του ΚΕΑΟ (ΑΔΑ : ΨΨ8Ν46ΜΑΠΣ-Κ7Π) με το οποίο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης του ακινήτου.

Παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγής με τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, αναφορικά με την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων οφειλετών και στο παράρτημα του εγγράφου έχει προσαρτηθεί βοηθητικός Πίνακας με τους δυνατούς τρόπους είσπραξης ανά υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία ξεχωριστών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)  για την διευκόλυνση και την κατά το δυνατόν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων στις Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., με την μορφή «υποκατάστημα_akinita@keao.gov.gr» (π.χ. «kozani_akinita@keao.gov.gr»), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συμβολαιογράφους για τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. στην τακτοποίηση των αποδοθέντων παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι δύνανται να παραγγέλλουν στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την έκδοση των γραμματίων με κωδικό RF σε συγκεκριμένη ημερομηνία της επιλογής τους. Τα κατά παραγγελία γραμμάτια αυτά θα πρέπει να εκδίδονται την αιτούμενη ημερομηνία και να αποστέλλονται (από τους νέους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στους συμβολαιογράφους οι κωδικοί RF αυθημερόν το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας