Ανακοίνωση ηλεκτρονικής εφαρμογής TAXISNET

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Κατά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναστέλλεται έως και σήμερα (Τρίτη 10/6), η χορήγηση μέσω του συστήματος TAXISnet των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010-2013 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. Ετών 2012-2014, που φέρουν, κατά νόμο, μηχανική επιτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από επικοινωνία μας με το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οπότε και θα επαναλειτουργήσουν και οι υπηρεσίες χορήγησης πιστοποιητικών, εκφράζοντας επιφυλάξεις και για την αυριανή ημέρα (Τετάρτη 11/6).

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης