Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 12-6-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Διενέργεια ελέγχων κρατικών συμβολαίων στα Κτηματολογικά Γραφεία.
2-) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών (Φόρος υπεραξίας –ΕΝΦΙΑ – ΠΟΛ 1120/2014) και λήψη αποφάσεων.
3-) Ενημέρωση για εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Λειτουργία εκπροσωπήσεων στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς συμβολαιογραφικούς οργανισμούς.
4-) Εκθέσεις ελέγχου 20056/2014 & 20057/2014.
5-) Αιτήσεις.
6-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
7-) Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης