ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜ.ΤΕΛΕΥΤ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΚΡΑΝΕΑ-ΠΕΛΛΑ-ΕΔΕΣΣΑ