Ανακοίνωση – Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών στις 4-6-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43856/30.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο μόλις μας κοινοποιήθηκε με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την διενέργεια των πλειστηριασμών κατά την 4η Ιουνίου 2014», αναστέλλεται η διενέργεια πλειστηριασμών, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για την 4η Ιουνίου 2014 λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25ης Μαΐου 2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης