ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα 3 Αυγούστου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                    Σας γνωρίζουμε ότι,

τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία  την 1 Αυγούστου 2021 το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον ενιαίο τηλεφωνικό αριθμό 1555, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο,7 ημέρες την εβδομάδα  με μικρό χρόνο  αναμονής και χωρίς χρέωση των πολιτών.Η πρώτη δοκιμαστική φάση λειτουργίας του νέου ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου αφορά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ.

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση