ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 04.08.2021 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑΕκτέλεση της υπ’αριθμ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή του προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της με αριθμό 1872/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα), το ΔΣ του Συλλόγου κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, προσδιόρισε την επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου» την Κυριακή 12η και Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.36/1999 και Ν.2830/2000.

Οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου του Συλλόγου θα διεξαχθούν με μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου τον απερχόμενο Πρόεδρο, κύριο Γεώργιο Ρούσκα, καθώς ο έτερος, μοναδικός, συνυποψήφιος κατά τις αρχαιρεσίες της 30ηςκαι 31ης Μαΐου 2021 κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος επαναβεβαίωσε εγγράφως προς το Σύλλογο, με την από 30-07-2021 με Αριθ. Πρωτ. 972 επιστολή του, ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει ως υποψήφιος στην επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Προέδρου του Συλλόγου, η οποία επιστολή του συνοδεύει την παρούσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας