Ανακοίνωση ΕΤΑΑ – Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 30.6.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 29.5.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., η οποία επικύρωσε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών, η προθεσμία καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία μας παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης