Ανακοίνωση Συλλόγου-Γνωμοδότηση Ν.Υ. Συλλόγου επί ερωτήματος Αντιπροέδρου Ελ.Κοντογεώργου-επανάληψη αρχαιρεσιών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ επί ερωτήματος της Αντιπροέδρου του Συλλόγου κας Ελένης Κοντογεώργου, για την επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα) για να λάβετε γνώση.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας