Ανακοίνωση Συλλόγου-Διαβίβαση εξώδικης κλήσης-μήνυμα Προέδρου-επαναληπτικές αρχαιρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την εξώδικη κλήση-δήλωση-διαμαρτυρία, με επιφύλαξη άσκησης δικαιωμάτων, του μέλους του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Κωνσταντίνου  Βλαχάκη και των μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ.κ. Χριστίνας Μάνδρου, Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, Ελένης Τσερτσιγιάννη, Παναγιώτη-Οράτιου Κουτά και Σταματίου Λίνα αναφορικά με τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες, που θα διεξαχθούν με ψηφιακά μέσα στις 12 και 13.9.2021, καθώς και σχετικό μήνυμα του Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ.Γεωργίου Ρούσκα, (το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο link https://vimeo.com/600391029?fbclid=IwAR1grehH59O4rXlFYb63ds7XRxtB4-t77GMo5G4NA3Zke9vtOqLArD_1MzA) για να λάβετε γνώση.

                       Με τιμή

               O Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
         Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης