Ανακοίνωση αναστολής πλειστηριασμών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 43830/22.5.2014 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο παρατάθηκε η αναστολή των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών για τρεις ακόμη μέρες, ήτοι μέχρι και την 4η/6/2014, σας ενημερώνουμε ότι κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης