Εκλογική Ενημέρωση 14-09-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θέμα: «Αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα)».

Κυρίες και κύριοι,

Σύμφωνα με το από 13.09.2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα) επί 1.382 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 465. Συνεπώς, επειδή δεν προσήλθε ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 ΠΔ 36/1999, αριθμός εκλογέων, ήτοι το μισό συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η εκλογή επαναλαμβάνεται την μεθεπόμενη Κυριακή 26.09.2021 όπως ορίζεται στην παρ.2 του ανωτέρου αυτού άρθρου.

Με τιμή

Η Διευθύντρια
Στέλλα Περάτη