ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27.9.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
email: pasysysy@gmail.com

 

                                                                            Αθήνα  27 Σεπτεμβρίου 2021

                                                                                               

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                  Σας γνωρίζουμε ότι,

     Ι.  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 οι παλαιοί  συνταξιούχοι πριν από το Μάιο του 2016 με χρόνο ασφάλισης πάνω από 30 έτη που διατηρούν μικρή η μηδενική  προσωπική διαφορά  με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου θα πληρωθούν αναδρομικά 22 μηνών που ανατρέχουν στον Οκτώβριο 2019 από τις αυξήσεις που τους αναλογούν μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με τα νέα και μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης  που εισήγαγε ο Ν.4670/2020 .

Στο τέλος Οκτωβρίου 2021  με την πληρωμή της σύνταξης του Νοεμβρίου θα πληρωθούν αυξήσεις 2 μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.Προσοχή οι αυξήσεις θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις  εκ των οποίων οι 2 πρώτες (2020 και 2021)   φοι,ως άνω  και οι άλλες τρεις στα έτη 2022,2023 και 2024.

   ΙΙ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ   e-ΕΦΚΑ

Από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου  2021 οι συνταξιούχοι θα μπορούν να έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση  μέσα από την ειδική πλατφόρμα ,που θα τεθεί σε  λειτουργία στην ιστοσελίδα του  e-ΕΦΚΑ : α) σχετικά  με την εκκαθάριση των αναδρομικών β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός  χωρίς  να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους κ.λπ.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS NET  .

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση