Ανακοίνωση – παράταση αναστολής εργασιών Πρωτοδικείου Αθηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43830/22.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών για τρεις (3) ακόμη ημέρες, ήτοι μέχρι και την 4/6/2014.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης