Ανακοίνωση Συλλόγου 30-9-2021 – Μεταστέγαση & τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσίας Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ)

ΘΕΜΑ: «Μεταστέγαση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) και τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το από 30/9/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ), με το οποίο ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της μεταστέγασής του στη διεύθυνση Νίκης 2 & Καραγιώργη Σερβίας 3 (3ος όροφος) στο Σύνταγμα, ενώ κοινοποιείται και τηλεφωνικός κατάλογος των αρμοδίων υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης